Skip to main content
Skip table of contents

Danfoss Icon en Niko Home Control

Koppeling, onboarding en adressering

Je dient je Danfoss Icon TM Zigbee® module te koppelen met je draadloze slimme hub. Je dient je Danfos Icon thermostaten toe te voegen aan je Niko Home Control installatie. Je kunt dat doen via de Niko Home app (onboarding) of de NIko Home Control programmeersoftware (adressering).


Wat kun je doen met Niko Home Control?

Dankzij Niko Home Control kun je met je Danfoss Icon systeem:

 • De kamertemperatuur controleren en bedienen (omgevings- en ingestelde temperatuur)

 • Meerdere kamers afzonderlijk controleren en bedienen

 • De programmeermodus (thuis, afwezig, vakantie of automatisch) controleren en selecteren

 • De werkingsmodus voor de verwarming controleren (afkoelen, verwarmen)

 • Een weekprogramma per ruimte instellen

De Danfoss Icon functies verschijnen automatisch in je Niko Home Control apps en je touchscreens nadat je de koppeling tussen beide systemen hebt geactiveerd. Deze functies kunnen ook worden gecombineerd in routines/acties om meerdere items tegelijk te bedienen met een simpele druk op de knop (bijv. alle lichten uitschakelen en de temperatuur lager zetten bij het indrukken van de knop "weggaan").

 • De beschikbare functionaliteit binnen Niko Home Control is afhankelijk van de specifieke installatiekenmerken van het Danfoss Icon systeem.

 • De Danfoss Icon app is niet beschikbaar wanneer hij op Niko Home Control is aangesloten.


Wat heb je nodig?


Samengevat

Extra informatie

Algemeen

Er is geen extra elektrische bekabeling nodig.


Je Niko Home Control installatie voldoet aan de volgende vereisten:

 • Je installatie heeft een draadloze slimme hub.

 • Je installatie is geconfigureerd met de meest recente programmeersoftware (versie 2.12 of hoger).

 • Je installatie heeft een actieve internetverbinding.

 • Je hebt je installatie geregistreerd en je hebt je e-mailadres en paswoord bij de hand.

 • Als je de Danfoss Icon functies wilt gebruiken in combinatie met Niko Home Control acties, moeten deze acties worden geprogrammeerd via de Niko Home Control programmeersoftware voordat de koppeling wordt geactiveerd.

Je hebt je Niko Home Control installatie nog niet geregistreerd? Ga naar mynikohomecontrol.niko.eu. .

Je Danfoss Icon systeem voldoet aan de volgende vereisten:

 • Het is een draadloze of 24 V bedrade Danfoss Master controller (088U1141-....1148) voor hydronische vloerverwarming en multiroomsystemen.

 • Het heeft een Danfoss Icon Zigbee module (088U1130). De module is dicht bij je Danfoss Icon Master controller geïnstalleerd. De controller en de module zijn verbonden via een kabel.

 • Je hebt een Danfoss Icon Zigbee module nodig voor elk Danfoss Icon systeem in je installatie.


Hoe activeer je de koppeling tussen Niko Home Control en je Danfoss Icon systeem?

Je activeert de koppeling tussen beide systemen via de Niko Home app of de Niko Home Control programmeersoftware.


Hoe deactiveer je de koppeling tussen Niko Home Control en je Danfoss Icon systeem?

Je dient de fabrieksinstellingen te herstellen om de link tussen de beide systemen te deactiveren.

Na deactivering van de koppeling gebeurt het volgende:

 • De Danfoss Icon functies verdwijnen uit je Niko Home Control apps, je touchscreens en Digital blacks.

 • De Danfoss Icon functies worden niet langer uitgevoerd wanneer ze in Niko Home Control acties worden gebruikt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.