Skip to main content
Skip table of contents

Registreer je installatie

Je registreert je Niko Home Control installatie als volgt:

1. Surf naar https://mynikohomecontrol.niko.eu.

2. Vul het Mac-adres en Serienummer in.
Als je de melding krijgt dat de combinatie van Mac-adres en serienummer die je invulde al gebruikt werd, neem je contact op onze customer support (+32 3 778 90 80). Waarschijnlijk heeft je installateur de installatie al in jouw plaats geregistreerd of is de vorige bewoner vergeten om zijn account te verwijderen. Wij zorgen er dan voor dat je met je eigen gegevens kan inloggen op de registratiepagina.

3. Volg de stappen op de registratiepagina.


De applicatie voor iPads en iPhones vereist iOS-versie 6.0 of recenter. De Android-applicatie vereist versie 2.2.3 of recenter.

Overdracht van een Niko Home Control installatie

Je hebt een geregistreerde Niko Home Control installatie en je verhuist

Verwijder je Niko Home Control account zodat de nieuwe bewoner de installatie opnieuw kan registreren op zijn eigen naam. Je doet dit als volgt:

1. Surf naar de registratiepagina op https://mynikohomecontrol.niko.eu en log in.

2. Ga naar de rubriek Jouw profiel.

3. Klik op Account verwijderen.

Je bent de nieuwe bewoners van een woning die uitgerust is met Niko Home Control

Registreer je installatie zo snel mogelijk (zie registratiestappen hierboven) om te vermijden dat de vorige bewoner nog toegang zou hebben tot je installatie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.