Skip to main content
Skip table of contents

Programmeermodi van je Danfoss Icon thermostaat

De Danfoss IconTM thermostaat bevat verschillende programmeermodi voor het verwarmingssysteem: thuis, afwezig, vakantie of automatisch.

Niko Home Control gebruikt dezelfde programmeermodi:

  • Thuis: er wordt een vast ingestelde temperatuur (zoals bepaald in de Niko Home app) gebruikt. Bestaande schema's worden overschreven.
  • Afwezig: er wordt een ingestelde temperatuur (zoals bepaald in de Niko Home app) gebruikt. Bestaande schema's en de Danfoss koelingsinstellingen worden overschreven.
  • Vakantie: de ingestelde temperatuur bedraagt 16 °C. De Danfoss koelingsfuncties worden overschreven.
  • Schema (automatisch): de thermostaat wijzigt de ingestelde temperatuur volgens het weekprogramma, zoals bepaald in de Niko Home app.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.