Skip to main content
Skip table of contents

Koppeling en adressering met de Niko Home Control II programmeersoftware


Startpunt

  • De draadloze slimme hub staat aan.

  • De led op de Danfoss IconTM Zigbee ® module staat uit. Indien niet, zie Ledgedrag.

  • Je hebt de Danfoss thermostaten aangemaakt als generieke verwarmingstoestellen in de Niko Home Control programmeersoftware.

  • Je bevindt je in het overzichtsvenster Adresseren.


Procedure

  1. Koppeling van de Danfoss Icon Zigbee module met de draadloze slimme hub.

  2. Adressering van de Danfoss thermostaten in je installatie.

Raadpleeg de Probleemoplossing als je problemen ondervindt tijdens de adressering.


Koppeling van de Danfoss Icon Zigbee module met de draadloze slimme hub

  • Tijdens de koppeling verandert het scherm 'Adresseren' in de Niko Home Control programmeersoftware niet.

  • Raadpleeg Ledgedrag tijdens de koppeling met Zigbee als de led anders werkt dan hieronder beschreven wordt.1. Klik in de rechterknoppenbalk op de knop Bediening en toestellen

2. Druk kort op de knop op de Danfoss Icon Zigbee module om de module aan je draadloze slimme hub te koppelen.
De led op de module zal kort groen oplichten.

   

3. De koppeling begint. Tijdens de koppeling knippert de led op de module twee keer per seconde. De koppeling duurt ongeveer 30 seconden (afhankelijk van de grootte van je installatie).

4. De koppeling is gelukt als de groene led niet meer knippert en continu brandt gedurende drie minuten. De led gaat vervolgens uit. Het overzichtsvenster Adresseren in de Niko Home Control programmeersoftware verandert niet.

 

   


Adressering van de Danfoss thermostaten

  • Als je de adressering van de Danfoss thermostaten onderbreekt, kun je op elk moment terug verdergaan door het overzichtsvenster Adresseren - Bedieningen en toestellen - opnieuw te openen in de Niko Home Control programmeersoftware. De Danfoss Icon Zigbee module en de draadloze slimme hub blijven gekoppeld.

  • Je adresseert de Danfoss thermostaten na elkaar. Het is niet mogelijk om meerdere thermostaten op hetzelfde moment te adresseren.

Voor elke Danfoss thermostaat in je installatie:

1. Klik op het plusteken van het Danfoss toestel dat je wilt adresseren.

2. Verander de ingestelde temperatuur op de Danfoss thermostaat. Het toestel is geadresseerd in de software.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.