Skip to main content
Skip table of contents

Ledgedrag op de Danfoss Icon Zigbee module

Led

Reden

Actie

Bij werking

Normale werking


Firmware-upgrade van de Danfoss Master controller is bezig.

Wacht tot de upgrade voltooid is.

Er is communicatieverlies tussen de Danfoss IconTM Zigbee ® module en de draadloze slimme hub.

 • Doe een pingtest. Als de test mislukt, is er mogelijk een probleem met het bereik.

  • Zet de toestellen dichter bij elkaar.

  • Voeg een Zigbee repeater toe.

 • De draadloze slimme hub staat niet aan. Zet het toestel aan.

 • Er is een probleem met de Danfoss Icon Zigbee module. Neem contact op met je HVAC-installateur om het toestel te vervangen.

De Danfoss Master controller is niet compatibel met de Danfoss Icon Zigbee module.

Neem contact op met de HVAC-installateur.

Tijdens de koppeling

2 keer per seconde gedurende 30 seconden

De koppeling van de Danfoss Icon Zigbee module met de draadloze slimme hub is bezig.

 • Duur: 30 seconden

 • Wacht tot de koppeling voltooid is. De led zal enkele seconden groen oplichten en vervolgens uitgaan.

gedurende 3 minuten

5 keer

De Danfoss Zigbee module en de draadloze slimme hub liggen niet in elkaars bereik.

 1. Sluit het onboardingscherm in de Niko Home app of het overzichtsvenster 'Adresseren' in de Niko Home Control programmeersoftware.

 2. Controleer de afstand tussen de module en de draadloze slimme hub.

  1. Zet de toestellen dichter bij elkaar.

  2. Voeg een Zigbee repeater toe.

 3. Herstel de fabrieksinstellingen op de Danfoss Icon Zigbee module.

 4. Herstart de onboarding/adressering wanneer het probleem opgelost is.

 5. Als het probleem niet opgelost is, neem je contact op met je HVAC-installateur om de Danfoss Icon Zigbee module te vervangen.

2 keer per seconde gedurende 30 seconden

5 keer

De Zigbee koppeling is gestart maar mislukt.

 1. Sluit het onboardingscherm in de Niko Home app of het overzichtsvenster 'Adresseren' in de Niko Home Control programmeersoftware.

 2. Controleer of de draadloze slimme hub aanstaat. Indien niet, zet je het toestel aan.

 3. Herstel de fabrieksinstellingen op de Danfoss Icon Zigbee module.

 4. Controleer de afstand tussen de module en de draadloze slimme hub.

  1. Zet de toestellen dichter bij elkaar.

  2. Voeg een Zigbee repeater toe.

 5. Herstart de onboarding/adressering wanneer het probleem opgelost is.

De onboarding is niet gestart.

Start de onboarding/adressering voordat je de Danfoss Zigbee module aan de draadloze slimme hub koppelt.

Tijdens de pingtest

Pingtest gelukt.


Pingtest mislukt.

 • Er is mogelijk een probleem met het bereik.

  • Zet de toestellen dichter bij elkaar.

  • Voeg een Zigbee repeater toe.

 • De draadloze slimme hub staat niet aan. Zet het toestel aan.

 • Er is een probleem met de Danfoss Icon Zigbee module. Neem contact op met je HVAC-installateur om het toestel te vervangen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.