Skip to main content
Skip table of contents

Koppeling en onboarding met de Niko Home app


Startpunt

  • De draadloze slimme hub staat aan.

  • De led op de Danfoss IconTM Zigbee ® module staat uit. Indien niet, zie Ledgedrag.


Tijdens het onboardingproces verschijnen de Danfoss thermostaten automatisch als generieke verwarmingstoestellen in de Niko Home app.


Procedure

  1. Koppeling van de Danfoss Icon Zigbee module met de draadloze slimme hub.

  2. Onboarding van de Danfoss thermostaten in je installatie.

Raadpleeg de Probleemoplossing als je problemen ondervindt tijdens het onboardingproces.


Koppeling van de Danfoss Icon Zigbee module met de draadloze slimme hub

1. Activeer het onboardingproces in de Niko Home app.

A. Ga naar Instellingen - Toestellen - Generieke Zigbee thermostaat.

B. Druk op de knop Generieke thermostaat toevoegen.

C. Kies de ruimte waarin de thermostaat geïnstalleerd is of voeg deze toe.

D. Selecteer het merk Danfoss.

E. Selecteer Icon.

  

2. Druk kort op de knop op de Danfoss Icon Zigbee module om de module aan je draadloze slimme hub te koppelen.
De led op de module zal kort groen oplichten.

   

3. De koppeling begint. Tijdens de koppeling knippert de led op de module twee keer per seconde. De koppeling duurt ongeveer 30 seconden (afhankelijk van de grootte van je installatie).

4. De koppeling is gelukt als de groene led niet meer knippert en continu brandt gedurende drie minuten. De led gaat vervolgens uit. Het onboardingscherm in de Niko Home app verandert niet.

   


Onboarding van de Danfoss thermostaten

Als je de onboardingprocedure van de Danfoss thermostaten onderbreekt, kun je op elk moment verdergaan door het onboardingscherm in de Niko Home app te heropenen. De Danfoss Icon Zigbee module en de draadloze slimme hub blijven gekoppeld.

1. Verander de ingestelde temperatuur op de eerste Danfoss thermostaat en volg de wizard in de Niko Home app.

   

2. Nog een thermostaat toevoegen:

A. Ga naar Instellingen - Toestellen - Generieke Zigbee thermostaat.

B. Druk op de knop Generieke thermostaat toevoegen.

C. Kies de ruimte waarin de thermostaat geïnstalleerd is of voeg deze toe.

D. Selecteer het merk Danfoss.

E. Selecteer Icon.

F. Verander de ingestelde temperatuur op de thermostaat die je wilt toevoegen.

  

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.