Skip to main content
Skip table of contents

Zoom / Zoek / Filter / Multiselect

De functies Zoom / Zoek / Filter / Multiselect vind je onderaan in de selectiebalk.

Zoom

Gebruik de zoomfunctie om in en uit te zoomen vanaf het midden van het tekenvlak of op een specifiek element (plaats hiervoor je cursor op dit element en zoom).

Je kunt op één van onderstaande manieren zoomen:

 • met de zoombalk onderaan op het scherm
 • met het bladerwieltje van je muis 
 • met 2 vingers op een touchpad.

 • Je kunt tot maximaal 2 maal de originele tekenvlak grootte inzoomen.
 • Je kunt uitzoomen tot het volledige tekenvlak zichtbaar is.
 • Je kunt het tekenvlak ook pannen (verslepen).

Zoek

Gebruik de zoekfunctie om bedieningen, toestellen, basisacties,routines of voorwaarden op het tekenvlak terug te vinden.

Het zoekresultaat is zichtbaar in de lijst en op het tekenvlak. Bedieningen, toestellen of acties die niet tot het zoekresultaat behoren zijn grijs.

Lees ook 'Zoeken naar ... in het tekenvlak'.

Klik op het pijltje rechts bovenaan in het zoekvenster om de zoekresultaten zichtbaar te maken of te verbergen.

Filter

Standaard is er geen filter actief.

Gebruik de filterfunctie om bedieningen, toestellen en/of acties van een bepaalde soort te selecteren, bijv. enkel geschakelde lichtkringen of enkel basisacties zichtbaar maken

Je kunt de filterfunctie ook gebruiken om te zoeken naar:

 • ongebruikte bedieningen en toestellen (in een basisactie, routine of voorwaarde)
 • niet-toegewezen toestellen aan een module in de kast.

Je kunt de filterfunctie gebruiken in combinatie met de zoekfunctie, indien die nog teveel resultaten opleverde.

Lees ook 'Filteren op type ... in het tekenvlak'.

Klik op het pijltje rechts bovenaan in het filtervenster om de filterlijst zichtbaar te maken of te verbergen.

       

Multiselect

Gebruik de multiselectfunctie om meerdere bedieningen, toestellen en/of acties op het tekenvlak gelijktijdig te selecteren en toe te voegen aan:

 • een basisactie
 • een routine
 • een voorwaarde.

Multiselect is enkel actief wanneer je elementen aan een basisactie of routine kunt toevoegen.

Je sleept met je muis over het tekenvlak om elementen te selecteren. Dit kun je ook herhalen om extra elementen te selecteren.

In een vraag van de wizard van een routine selecteer je enkel die bedieningen en toestellen die mogelijk zijn als antwoord op deze vraag.

Lees ook 'Multiselect bij het aanmaken van een actie'.

Je kunt extra elementen selecteren door het slepen van een rechthoek op het tekenvlak te herhalen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.