Skip to main content
Skip table of contents

Multiselect bij het aanmaken van een actie

Startpunt

Procedure

  1. Links onderaan in de selectiebalk, klik op de knop Multiselect.
    Resultaat:
    De cursor wordt een kruisje.

  2. Sleep over (een deel) van je tekenvlak een gebied.
    Resultaat:
    Alle bedieningen en toestellen in dit gebied die kunnen toegevoegd worden aan de actie, worden toegevoegd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.