Skip to main content
Skip table of contents

Zoeken naar ... in het tekenvlak

Startpunt

Procedure

  1. Links onderaan in het zoekvak in de selectiebalk, typ (een deel van) de naam van de bediening, het toestel of de actie die je zoekt in.
    Resultaat:
    Boven het zoekvak verschijnen de zoekresultaten.

  2. Klik in de zoekresultaten op de bediening, het toestel of de actie die je zoekt.
    Resultaat:
    De bediening, het toestel of de actie wordt gemarkeerd in het tekenvlak en het deelvenster met meer informatie verschijnt.

Video

Bekijk hier een voorbeeld. Zet je geluid aan om de video te bekijken.

https://www.youtube.com/embed/bYSUq7eI580


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.