Skip to main content
Skip table of contents

Meldingen aanmaken

Startpunt 

  • Je hebt routines aangemaakt.
  • Je bevindt je in het overzichtsvenster Creëren.

Pushmelding aanmaken in een routine

Onderstaande tabel toont de meldingen die je kunt aanmaken in routines.

RoutineEen pushmelding wordt verstuurd wanneer ...
AanwezigheidswaarschuwingDe waarschuwing kan niet geactiveerd worden. Het systeem zal automatisch wapenen als het probleem is verholpen.
Het probleem met melder/contact is opgelost.
De waarschuwing is geactiveerd.
Verwarmen/koelen per circuitDe verwarming niet kan worden ingeschakeld.
De koeling niet kan worden ingeschakeld.

Informatieve melding aanmaken in een voorwaarde

We maken gebruik van een voorbeeld waarbij we binnen een voorwaarde een informatieve melding aanmaken onder THEN. In dit voorbeeld slaan we ELSE bewust over.

We maken een voorwaarde aan die jaarlijks een informatieve melding stuurt als herinnering dat de filters van de ventilatie moeten worden gereinigd.

  1. Maak een tijdschema aan met een pulssturing op een bepaalde dag, dat jaarlijks herhaald wordt.
  2. Maak een voorwaarde aan en voeg onder IF het tijdschema toe.
  3. Onder THEN, klik op Melding toevoegen.
  4. Kies bij type Informatieve melding.

    Hier kun je ook kiezen voor een pushmelding.

  5. Typ de meldingstekst. Deze tekst kan max. 256 karakters bevatten en verschijnt op de apps.
  6. Klik op Bevestigen om terug te keren naar het overzichtsvenster Creëren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.