Skip to main content
Skip table of contents

Meldingen

Wat zijn meldingen?

Meldingen zijn berichten die verstuurd worden vanuit de installatie naar touchscreen, smartphone of tablet. Er is een onderscheid tussen:

  • pushmeldingen
  • informatieve meldingen 

Verschil tussen pushmelding en informatieve melding 

Onderstaande tabel toont het verschil tussen een pushmelding en een informatieve melding:


Pushmelding (waarschuwing)Informatieve melding
UrgentieBelangrijk, moet onmiddellijk gelezen worden.

Minder belangrijk, moet niet onmiddellijk gelezen worden.

Vorm 
  • Pop-up op touchscreen
  • Pushbericht op smartphone of tablet, zelfs als de app afgesloten is
  • Icoon op touchscreen
  • Icoon op smartphone of tablet, enkel als de app geopend is
Hoe aanmaken?
  •  Melding aanmaken in volgende routines:

Melding aanmaken in een voorwaarde

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.