Skip to main content
Skip table of contents

Tijdschema aanmaken

Startpunt

Procedure

 1. In de rechterknoppenbalk, klik op de knop Tijdschema.
  Resultaat:
  Het deelvenster Tijdschema verschijnt. Je krijgt een overzicht van de reeds aangemaakte tijdschema's.
 2. Klik op Nieuw schema toevoegen.
 3. Geef het schema een naam.
 4. Kies het schematype.

  TypeWanneer?
  Dagelijks

  Elke X dagen volgens de opgegeven tijden. 

  WekelijksElke X weken volgens de opgegeven dagen en tijdenstippen.
  MaandelijksElke X maanden volgens de opgegeven weken, dagen en tijdenstippen.
  JaarlijksElke X jaren volgens de opgegeven data en tijdstippen.
 5. Stel de herhaling (X) en begindatum in.
 6. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het overzichtsvenster Creëren.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.