Skip to main content
Skip table of contents

Een jaarlijks schema aanmaken

Startpunt

Procedure

  1. Indien gewenst vink je Niet herhalen aan als je dit schema slechts één keer wilt gebruiken.
  2. Klik op Alle dagen om de weekdagen te kiezen waarop dit tijdschema actief moet zijn.
    Resultaat:
    Dit verandert in Geselecteerde dagen zodra er minder dan zeven dagen zijn geselecteerd.


  3. Stel een tijdslot in voor de geselecteerde periode.
  4. (optioneel) Klik op Tijdslot toevoegen om een extra tijdslot aan te maken.

  5. (optioneel) Klik op Jaarlijks schema toevoegen om een extra jaarlijks schema aan te maken.
  6. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het overzichtsvenster Creëren.


Voorbeeld

In dit voorbeeld van een tijdschema verschijnt op de verjaardag van elk gezinslid om 7 uur 's avonds een notificatie op het touchscreen en/of de smartphone.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.