Skip to main content
Skip table of contents

Dashboard

In Niko Home Control programmeersoftware II versie 2.x is het Dashboard een overzichtsvenster voor eindgebruiker en installateur waar je aanpassingen (personalisering) kunt doen aan:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.