Skip to main content
Skip table of contents

Touchscreenprofielen

Wat zijn touchscreenprofielen?

Voor elk touchscreen kun je bepalen welke basisacties en/of routines beschikbaar zijn en welke knoppen er op je touchscreen staan. Hiervoor maak je verschillende touchscreenprofielen aan. Dankzij die profielen kun je bv. op de gelijkvloerse verdieping andere basisacties en routines selecteren dan op de bovenverdieping.

Standaard is er één basisprofiel aangemaakt. Bestaande touchscreenprofielen kunnen gewijzigd worden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.