Skip to main content
Skip table of contents

DALI-toestellen adresseren

Startpunt

Procedure

 1. Klik in de rechterknoppenbalk op de knop DALI-toestellen.
  Resultaat:

  • Het deelvenster DALI-toestellen koppelen verschijnt en de DALI-bus wordt automatisch gescand op DALI-toestellen.

  • De gevonden DALI-toestellen worden getoond.

 2. Voor elk DALI-toestel:

  1. Selecteer het toestel in het deelvenster DALI-toestellen koppelen.

  2. De overeenkomstige DALI gear in je installatie knipperen.

  3. Klik op het plusteken van het overeenkomstige toestel op het grondplan om de koppeling te maken. 

 3. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het overzichtsvenster Adresseren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.