Skip to main content
Skip table of contents

Een DALI-toestel aanmaken

Vanaf versie 2.19 van de Niko Home Control programmeersoftware worden alle DALI-toestellen offline aangemaakt. De DALI-toestellen worden gescand en gekoppeld in het menu Adresseren > DALI-toestellen.

Voor versies vóór 2.19 verwijzen we naar versie 2.17 van de handleiding van de Niko Home Control software.

Startpunt

Procedure

Met een DALI-2-broadcastmodule maak je twee DALI-toestellen voor lichtsturing aan in je installatie (één toestel per DALI-kanaal).

Met een DALI-2-adresseerbare module maak je evenveel DALI-toestellen, DALI-toestellen voor gedimde verlichting of geschakelde DALI-toestellen voor lichtsturing aan in je installatie als er DALI-apparatuur is.

 1. Klik in de rechterknoppenbalk op de knop Bedieningen en toestellen toevoegen.
  Resultaat:
  Het deelvenster Bedieningen en toestellen toevoegen verschijnt en toont de categorieën waarin de bedieningen en toestellen worden onderverdeeld. 

 2. Je hebt nu de keuze:

  • Vink je het selectievakje Sla gedetailleerde kenmerken voor elke bediening of toestel over aan, dan kun je meerdere bedieningen of toestellen snel na elkaar toevoegen door ze aan te klikken. Je moet dan wel daarna nog de naam en parameters voor elke bediening of toestel instellen.

  • Vink je het selectievakje Sla gedetailleerde kenmerken voor elke bediening of toestel uit, dan kun je onmiddellijk de naam of parameters instellen van de bediening of het toestel dat je aangeklikt hebt.

 3. Klik op het pijltje naast de categorie DALI-toestellen.

 4. Kies bovenaan in het deelvenster de gewenste ruimte of klik in de ruimte waarin je het DALI-toestel wilt plaatsen.

 5. Selecteer het gewenste DALI-toestel:

  1. DALI-toestel voor gedimde verlichting of geschakeld DALI-toestel voor lichtsturing als je een DALI-2 adresseerbare module in de kast hebt

  2. DALI-toestel voor lichtsturing (broadcastmodule) als je een DALI-2-broadcastmodule in de kast hebt

 6. Het gekozen toestel wordt in de geselecteerde ruimte geplaatst.

 7. We raden sterk aan om de generieke naam van het toestel te wijzigen.

 8. Sleep het toestel naar de correcte locatie op het grondplan.

 9. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het deelvenster Bedieningen en toestellen toevoegen.

 10. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het deelvenster Creëren.

Nadat de DALI-toestellen zijn aangemaakt dien je het volgende te doen:

 1. Gebruik de DALI-toestellen in basisacties en routines.

 2. Vul de kast met de noodzakelijke DALI-2-modules:

  1. DALI-2-broadcastmodule voor DALI-toestellen voor lichtsturing

  2. DALI-2-adresseerbare module voor DALI-toestellen voor gedimde verlichting of geschakelde DALI-toestellen voor lichtsturing

 3. Adresseer de DALI-module.

 4. Adresseer de DALI-toestellen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.