Skip to main content
Skip table of contents

Ruimte tekenen

Startpunt

Procedure

 1. In de rechterknoppenbalk, klik op de knop Ruimtes tekenen.
  Resultaat:
  Het deelvenster Ruimtes tekenen verschijnt.

 2. Teken de ruimte op je tekenvlak of bovenop je grondplan met:

 3. Vul de naam van de ruimte in.

 4. Kies een gepast icoon voor de ruimte.

  • Het gekozen symbool voor de ruimte zal gebruikt worden op de touchscreen en app.
  • Teken je ruimtes zonder grondplan, dan kan je deze om het even waar tekenen.
  • Als je, bij het tekenen van een ruimte, een overlapping maakt dan zal de lijn rood oplichten.


 5. Optioneel, voeg een Ruimte tekenen toe om specifieke zones te benoemen.

 6. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het deelvenster Ruimtes tekenen.

 7. Optioneel, teken een volgende ruimte.

 8. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het overzichtsvenster Creëren.


Je kunt het raster weergeven op het tekenvlak. Dit vergemakkelijkt het tekenen van ruimtes. Verplaats hiervoor de schuifschakelaar.


Ruimte tekenen als vrije vorm

 1. Klik op de knop Lijnen.

 2. Klik op het tekenvlak op de plaats waar je de eerste hoek van de vrije vorm wenst.

 3. Beweeg de muis naar het volgende hoek.

 4. Klik op het tekenvlak.

  Druk op de Delete-toets om de laatst geplaatste hoek te verwijderen.

  Druk op de Esc-toets om alle geplaatste hoeken te verwijderen. 


 5. Herhaal stap 3 en 4 voor iedere hoek van de ruimte.

 6. Klik op de eerst geplaatste hoek om de ruimte af te sluiten.

Video

Bekijk hier een voorbeeld. Zet je geluid aan om de video te bekijken.

https://www.youtube.com/embed/mraySXl9Zv8

Ruimte tekenen als rechthoek 

 1. Klik op de knop Rechthoek.

 2. Klik op het tekenvlak op de plaats waar je de eerste hoek van de rechthoek wenst.

 3. Klik vervolgens waar je de tegenoverstaande hoek van de rechthoek wenst.

Druk op de Esc-toets om de eerst geplaatste hoek te verwijderen. 

Video

Bekijk hier een voorbeeld. Zet je geluid aan om de video te bekijken.

https://www.youtube.com/embed/yT6y2aduqhk

Tekstvak toevoegen

 1. Klik op de knop Tekst.

 2. Klik op het tekenvlak op de plaats waar je het tekstblok wenst.
  Resultaat:
  Het Tekstvak deelvenster verschijnt.

 3. Geef je tekst in en kies de tekstgrootte.

 4. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het deelvenster Ruimtes tekenen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.