Skip to main content
Skip table of contents

Grondplan opladen

Startpunt

Procedure

 1. In de rechterknoppenbalk, klik op de knop Grondplan opladen.
  Resultaat:
  Het deelvenster Grondplan verschijnt.

 2. Klik op de knop Grondplan opladen en selecteer het bestand van het grondplan (.png of .jpg) op je computer.

 3. Klik op de knop Open.
  Resultaat:
  Het geselecteerde bestand wordt opgeladen.

 4. Pas, indien nodig, de transparantie en de grootte van het grondplan aan met de respectievelijke schuifregelaar.
  Doe dit met de zoom op het tekenvlak in de middenstand. 

 5. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het overzichtsvenster Creëren

Video

Bekijk hier een voorbeeld. Zet je geluid aan om de video te bekijken.

https://www.youtube.com/embed/4myDhlWBvX4


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.