Skip to main content
Skip table of contents

Thermostaat met tijdsautomatisering instellen

Situatie

Dit stappenplan laat je zien hoe je een tijdsautomatisering instelt voor een thermostaat. In dit voorbeeld willen we dat de verwarming iedere dag om 18 u. naar de hoogste stand overgaat.

Startpunt

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor de Projectinformatie al ingevuld is, dat al over een getekend of geüpload plan beschikt en waar reeds enkele inputs, outputs en acties aan zijn toegevoegd.

Doorloop de stappen in Nieuw project toevoegen en daarna Plan tekenen of Upload een achtergrondbeeld als je nog geen project hebt.


Stap 1: Creëer een actie, "Tijdsautomatisering"

 • Ga naar Creatie in de menubalk bovenaan.

 • Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.

 • Sleep het icoon naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats op het plan.

De thermostaat heeft een voorgedefinieerd gedrag. We moeten daarom met een virtuele output en een nieuwe actie werken om de tijdsautomatisering toe te voegen.

 • Geef de actie een naam.

 • Kies de locatie van de actie uit de keuzelijst.

 • Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

Stap 2: Voeg een virtuele output toe

 • Klik op virtuele output toevoegen.

 • Sleep de virtuele output naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats.

 • Geef de virtuele output een naam.

 • Kies een locatie in de keuzelijst.

 • Klik op OK om terug te keren naar het tabblad spelers.

Stap 3: Kies een speler voor de actie "Tijdsautomatisering"

 • Klik op het icoon van de virtuele output om het als speler aan de actie te koppelen.

 • Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

Stap 4: Bepaal het basisgedrag van "Tijdsautomatisering"

In dit voorbeeld willen we de thermostaat enkel automatisch laten starten. Het uitschakelen gebeurt manueel. We werken daarom enkel met een startgedrag voor deze virtuele output.

 • Verwijder het stopgedrag door op het rode kruis achteraan de respectievelijke lijn te klikken.

 • Klik op verder om naar het tabblad Voorwaarden te gaan.

 • Klik op verder om naar het tabblad Tijdsautomatisering te gaan.

Stap 5: Voeg een tijdstip toe voor de actie "Tijdsautomatisering"

 • Klik op voeg een tijdstip toe.

 • Wijzig het startmoment naar 18:00.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar het startscherm Creatie.

De virtuele output zal nu dagelijks om 18u “actief” zijn.

Stap 6: Voeg nog een actie toe, "Tijdsautomatisering thermostaat"


 • Klik op voeg een actie toe. De actie verschijnt als een tekstballon op het plan.

 • Sleep de actie naar een voor jou logische en overzichtelijke plaats.

 • Geef de actie een naam.

 • Kies een locatie uit de keuzelijst.

 • Klik op verder om naar het tabblad spelers te gaan.

Stap 7: Kies een speler voor de actie "Tijdsautomatisering thermostaat"

 • Klik op de thermostaat om hem als speler aan de actie te koppelen. De thermostaat wordt uitvergroot in twee delen.

 • Klik op thermostaatuitgang.

 • Klik op verder om naar het tabblad basisgedrag te gaan.

 • Verwijder het stopgedrag van de output door op het rode kruis achter de lijn te klikken.

 • Klik op verder om naar het tabblad voorwaarden te gaan.

Stap 8: Voeg een voorwaarde toe aan "Tijdsautomatisering thermostaat"


 • Klik op voeg een voorwaarde toe.

 • Geef de voorwaarde een naam.

 • Klik op neen (automatisering). De actie moet iedere avond om 18u. starten.

Stap 9: Voeg een virtuele output toe aan "Tijdsautomatisering thermostaat"

 • Klik op de virtuele output om hem als voorwaardespeler aan de actie te koppelen. De virtuele output wordt nu op het plan via een zwarte lijn met de actie verbonden.

Onder geavanceerde instellingen vind je een tabel met het effect van de voorwaardespeler op de actie.

 • Doorloop iedere kolom en klik op de zwarte knop eronder om aan te geven wat er in dat geval moet gebeuren. Je kunt kiezen tussen startstop of slash (/).De optie slash (/) betekent dat er niets hoeft te gebeuren.

 • Klik op verder om naar het tabblad tijdsautomatisering te gaan.

 • Klik op opslaan om terug te keren naar naar het startscherm Creatie.

Resultaat

Ga nu verder met Kastopbouw en Realisatie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.