Skip to main content
Skip table of contents

Onderhoud en probleemoplossing voor het geconnecteerde stopcontact

Resetten

Schakel de netspanning in.

Je kan het geconnecteerde stopcontact terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

Het geconnecteerde stopcontact resetten:

 • verwijdert de Niko Home Control configuratie
 • verwijdert alle verzamelde energiegegevens
 • verbreekt de verbinding tussen het stopcontact en je Niko Home Control installatie
 • schakelt het stopcontact in (standaard status)

1.

2.

3.

4.


Je kunt hier de instructievideo bekijken: 


Een defect geconnecteerd schakelbaar stopcontact vervangen

 1. Verwijder het defecte geconnecteerde stopcontact en plaats een nieuwe.
 2. Voeg dhet nieuwe geconnecteerde stopcontact toe aan de Niko Home Control installatie:
  • Met de Niko Home Control programmeersoftware: 
   Adresseer het nieuwe geconnecteerde stopcontact in de tab 'Adresseren'
   Let op: Je hoeft het adres van het defecte geconnecteerde stopcontact niet te verwijderen in de tab 'Adresseren'; die wordt automatisch overschreven wanneer het nieuwe geconnecteerde stopcontact wordt geadresseerd.
  • Met de Niko Home app:
   1. Verwijder het defecte geconnecteerde stopcontact via het hamburgermenu > Instellingen > Toestellen > Geconnecteerde stopcontacten.
   2. Voeg het nieuwe geconnecteerde stopcontact toe via hetzelfde menu.
 3. Voeg het nieuwe geconnecteerde stopcontact toe aan acties of routines naar keuze.

Geconnecteerde schakelbare stopcontacten upgraden

Wanneer er een upgrade beschikbaar is, krijg je een melding in de nieuwste versie van de Niko Home Control programmeersoftware of Niko Home app. Tijdens de upgrade wordt de voortgang niet weergegeven en het geconnecteerde stopcontact blijft operationeel. Alle geconnecteerde stopcontacten worden automatisch één voor één geüpgraded. Het upgraden van geconnecteerde stopcontacten start maximaal 6 uur nadat de draadloze slimme hub is geüpgraded.

Wanneer een upgrade niet gelukt is, krijg je een melding in de Niko Home Control programmeersoftware of Niko Home app. Het geconnecteerde stopcontact blijft operationeel met de vorige geïnstalleerde versie.

Tijdens een upgrade is het mogelijk dat de led van je geconnecteerd stopcontact blauw knippert. Deze functie werd in de oorspronkelijke geconnecteerde stopcontacten tijdens de productie geïmplementeerd. In latere softwareversies is deze knipperende functie tijdens upgraden echter verwijderd. Bij het geconnecteerde stopcontact gebeurt upgraden op een transparante manier waarbij het tijdens die upgrade operationeel blijft. Zie Ledgedrag op het geconnecteerde stopcontact.

Wat gebeurt er met het geconnecteerde schakelbare stopcontact wanneer ik mijn draadloze slimme hub moet vervangen of resetten?

Aangezien de draadloze slimme hub het kloppende hart van de Niko Home Control installatie is, zal die na een reset of vervanging opnieuw adressen moeten creëren voor de geconnecteerde stopcontacten.

Ga dan als volgt te werk:

Met de Niko Home Control programmeersoftware: adresseer alle nieuwe geconnecteerde stopcontacten één voor één in de tab 'Adresseren'.

Met de Niko Home app:

 1. Koppel alle geconnecteerde stopcontacten één voor één via het hamburgermenu > Instellingen > Toestellen > Geconnecteerde stopcontacten.
 2. Voeg in geval van een nieuwe draadloze slimme hub elk geconnecteerd stopcontact via hetzelfde menu toe aan acties of routines naar keuze.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.