Skip to main content
Skip table of contents

Het geconnecteerde stopcontact installeren

Bereik

De werking van toestellen met een afstandsbediening, zoals een tv of video- en audioapparatuur, wordt niet verstoord door een geconnecteerd stopcontact van Zigbee®. Het bereik in huis is ongeveer ± 10 m. In de open ruimte wordt een bereik van 30 m gehaald. Het bereik van het geconnecteerde stopcontact van Zigbee® hangt af van de in de woning gebruikte materialen.

  • Respecteer ook een minimale afstand van 2 m tussen een Zigbee® toestel (inclusief de slimme hub) en een andere RF-zender (bijvoorbeeld een wifi-apparaat) of toestellen zoals motoren, pompen, elektronische ledtransformatoren, omvormers voor zonnepanelen, thuisbatterijen ...
  • Ga voor meer informatie naar Principe van een Zigbee®-netwerk.

Bekabeling

Schakel de netspanning uit.

Handmatig gebruikGeconnecteerd gebruik

Installatie

Schakel de netspanning uit.

PenaardeRandaardeActie

Voer slechts 1 elektriciteitsdraad in een klem in (d.w.z. max. 2 draden per poolcontact).

Ontmantel de draden tot 10 - 12 mm.

Monteer het geconnecteerde stopcontact in een verticale wand met de "up"-aanduiding naar boven gericht.
  • Klauwen kunnen met een schroevendraaier verwijderd worden zonder de schroeven te verwijderen.
  • Het geconnecteerde stopcontact schakelt enkel de fasedraad naar het poolcontact. De nuldraad wordt niet geschakeld.
  • Gebruik de beschermkap 170-00099 als de wand waarin je het geconnecteerde stopcontact hebt geplaatst wordt geschilderd.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.