Skip to main content
Skip table of contents

Onderhoud en probleemoplossing voor de Digital black, 24 V

Opnieuw opstarten

De instellingen van je Digital black worden behouden.

Foutmelding "Netwerk niet gevonden"

Op de Digital black verschijnt de melding "Netwerk niet gevonden" wanneer de draadloze verbinding met je thuisnetwerk verbroken is. De Digital black maakt automatisch opnieuw verbinding met het draadloze netwerk wanneer dit weer binnen bereik is, en hervat zijn normale werking.

Wanneer de melding zonder aanwijsbare reden langere tijd blijft staan, probeer dan het volgende:

 • Gebruik je mobiele toestel om de signaalsterkte van het draadloze netwerk op de plaats van je Digital black te controleren.
 • Controleer de signaalsterkte op de Digital black (zie lager).
 • Controleer of andere netwerkverbindingen werken (bv. een draadloze printer).
 • Controleer of de draadloze slimme hub of de connected controller wel nog met je netwerk verbonden is.
 • Controleer of de Niko Home app naar behoren werkt.
 • Herstart de Digital black (zie hoger).

Als geen van de bovenstaande zaken het probleem oplost, ga dan als volgt te werk:

 1. Tik op het scherm op "QR-code opnieuw scannen".
 2. Open de Niko Home app en verwijder de Digital black uit de lijst. De defecte Digital black wordt nu grijs gemaakt.
 3. Verbind de Digital black opnieuw met je Niko Home Control netwerk.

Softwareversie van de Digital black, netwerkinformatie en signaalsterkte

Tik drie keer op de pixel in de rechterbovenhoek van het zichtbare schermdeel om de informatie over de Digital black weer te geven.

Je ziet de signaalsterkte onderaan op het scherm (-xx dBm).

 • > -50 dBm: sterk signaal
 • -50 tot -60 dBm: goed signaal
 • -60 tot -70 dBm: redelijk signaal
 • < -70 dBm: zwak signaal

Zie Wifinetwerk voor meer informatie.

Een defecte Digital black vervangen

 1. Verwijder de defecte Digital black en installeer een nieuwe.
 2. Verbind de nieuwe Digital black met je Niko Home Control installatie.

Digital black niet verbonden

Als het niet lukt om de Digital black te verbinden, raadpleeg dan de pagina Wifinetwerk of de De Digital black, 24 V verbinden met je Niko Home Control installatie pagina.


Je kunt hier de instructievideo bekijken:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.