Skip to main content
Skip table of contents

De Digital black, 24 V installeren

Plaatsing (met de thermostaatfunctie)

De ideale montagehoogte is tussen 110 en 160 cm.

 • Monteer de Digital black, 24 V niet:
  • in direct zonlicht
  • boven lampen
  • op een buitenmuur.
  • in de onmiddellijke omgeving van een verwarmingsbron (kachel, verwarming, etc.) of een elektrisch toestel dat warmte kan afgeven (tv, computer, etc.).
  • niet achter een gordijn.
 • Vermijd luchtcirculatie achter de thermostaat. Maak, zo nodig, de gaten van de inbouwdoos dicht.
 • Bedek de display niet en integreer deze niet vlak in de muur. Op die manier wordt de luchtstroom door de Digital black immers geblokkeerd waardoor de temperatuurmeting wordt beïnvloed.

Voorbereiding van de installatie

Schakel de netspanning uit.

 • Je kan meerdere Digital blacks aansluiten op dezelfde voeding, zolang het totale verbruik van alle Digital blacks (5,5 W per Digital black) niet hoger is dan het maximale stroomverbruik van de voeding, rekening houdend met kabelverlies.
 • Er wordt aangeraden om niet meer dan 10 Digital blacks aan te sluiten op één elektrische voeding van 60 W (340-00050).
 • Je kan maximaal 20 Digital blacks installeren in je Niko Home Control installatie.
 • Monteer de Digital black, 24 V tussen 110 en 160 cm boven de grond. Wanneer je de Digital black, 24 V als "centraal bedieningsscherm" of "zonethermostaat" gebruikt, wordt een montagehoogte van 150 - 160 cm boven de grond aanbevolen.
 • Bij schroefbevestiging moeten de schroeven verticaal op één lijn staan.

Bekabelingsopties

Bekabelingsoptie 1: aparte 24 VDC-kabel

 • Sluit de Digital black, 24 V met een tweedraadse 24 VDC-voedingskabel aan op een aparte 24 VDC-voeding (340-00050 of 340-00051).
 • Raadpleeg de pagina Wifinetwerk instellen voor de correcte bekabeling en routerverbinding.

Bekabelingsoptie 2: afzonderlijk draadpaar in je buskabel

 • Sluit de Digital black, 24 V niet rechtstreeks aan op de Niko Home Control bus (B1, B2).
 • Sluit de Digital black, 24 V niet rechtstreeks aan op de "+" en "-" van de connected controller.
 • Sluit de Digital black, 24 V met een ander draadpaar aan op een aparte 24 VDC-voeding ( 340-00050 of 340-00051 ).

Kabeltype en -sectie

Onderstaande tabel geeft de aanbevolen kabeltypes, kabelsecties en de maximale draadlengte van voeding tot de laatste aangesloten Digital black.

Installatie

Schakel de netspanning uit.

Ontmantel de draden tot 8 - 10 mm.

 • Monteer de Digital black, 24 V tussen 110 en 160 cm boven de grond. Wanneer je de Digital black, 24 V als "centraal bedieningsscherm" of "zonethermostaat" gebruikt, wordt een montagehoogte van 150 - 160 cm boven de grond aanbevolen.
 • Monteer de Digital black in een verticale wand met de "TOP"-aanduiding naar boven gericht.
 • Bij schroefbevestiging moeten de schroeven verticaal op één lijn staan.
 • Zorg ervoor dat je de stofwerende tape van de sokkel verwijdert vóór je het scherm plaatst.

Let op: klikt de Digital black niet vlot in de montagebeugel, probeer dan het volgende:

 1. Mogelijk blokkeert de veiligheidsschroef onderaan het display het klikmechanisme. Ga na of de veiligheidsschroef stevig in de UNLOCK positie is geschroefd (zie stap d, maar draai de schroef in tegengestelde richting om te ontgrendelen).
 2. De Digital black is mogelijk niet op de juiste manier op de twee uitstekende lipjes aan de bovenkant van de montagebeugel geplaatst (zie stap c). Probeer de Digital black op de juiste manier op de uitstekende lipjes te plaatsen. De Digital black moet vlot in de montagebeugel klikken. Probeer niets te forceren, anders zou je de aansluitpinnetjes aan de achterkant van de Digital black kunnen beschadigen.

Om diefstal tegen te gaan, kan je aan de onderkant van het schermgedeelte een veiligheidsschroef bevestigen. Gebruik daarvoor een inbussleutel van 2 mm. Draai de veiligheidsschroef niet te vast om schade te vermijden.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.