Skip to main content
Skip table of contents

Ledgedrag slimme hub

Schakel de netspanning in.

Groene led knippert

De slimme hub is verbonden met je thuisnetwerk maar niet met het internet

Ga naar Onderhoud en probleemoplossing

Groene led brandt continu

De slimme hub is opgestart en is verbonden met het internet

Je slimme hub werkt prima en je installatie kan met de app vanop afstand bediend worden

Rode led knippert

De slimme hub is niet verbonden met je thuisnetwerk en probeert opnieuw verbinding te maken (als er reeds een netwerk geconfigureerd werd)

Ga naar Onderhoud en probleemoplossing

Rode led brandt continu

De slimme hub werkt niet naar behorenNeem contact op met de Niko klantendienst
Blauwe led knippert

De slimme hub maakt zich klaar om te resetten

Ga naar Onderhoud en probleemoplossing > Resetten

Blauwe led knippert langzaam

De slimme hub is aan het opstarten of aan het upgraden

Wacht tot de led niet meer knippert.
Onderbreek de stroomtoevoer niet

Blauwe led brandt continu

De slimme hub wordt geresetGa naar Onderhoud en probleemoplossing > Resetten
Led is uit

Er is geen netspanningControleer de netspanning

Er is iets met de slimme hub of de stroomtoevoer

Neem contact op met de Niko
klantendienst als het probleem zich blijft voordoen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.