Skip to main content
Skip table of contents

De Digital black, 24 V demonteren

Ga als volgt te werk om de Digital black te demonteren:

Schakel de netspanning uit.


  1. Als de veiligheidsschroef aan de onderkant van het scherm is aangebracht, schroef die dan los.  Gebruik daarvoor een inbussleutel van 2 mm.
  2. Trek zachtjes aan de onderkant van het scherm om het van de sokkel te halen.
  3. Schroef de klauwen of bovenste/onderste schroeven los en trek de sokkel voorzichtig uit de wand.
  4. Druk op de ontspanners van de draadklemmen en trek de voedingsdraden uit de klemmen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.