Skip to main content
Skip table of contents

De drukknop programmeren

Functie van de knop

Gebruik de Niko Home Control programmeersoftware om een basisactie of een routine toe te wijzen aan elke actieknop. 

Adresseren van een fysieke knop

Elke actieknop heeft een uniek adres en dient toegewezen te worden aan een knop die in de programmeersoftware is aangemaakt.
Dat adres wordt geregistreerd tijdens de adresseerfase door op één van de actieknoppen te drukken.
Via een upload wordt het voor verdere handelingen opgeslagen op de connected controller.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.