Skip to main content
Skip table of contents

Vedligeholdelse af Danfoss Icon Zigbee modulet


Tilbageføring til fabriksindstillinger

Du er nødt til at tilbageføre Danfoss IconTM Zigbee® modulet til fabriksindstillingerne i følgende tilfælde:

 • Du har erstattet en defekt trådløs smart hub med en ny.

 • Du ønsker at fjerne Danfoss installationen fra dit Niko Home Control Zigbee netværk.

 • Under parringsprocessen vil LED'en blinke rødt 5 gange (

  ) efterfulgt af et konstant grønt lys (

  ).

En tilbageføring af Danfoss Icon Zigbee modulet til fabriksindstillingerne påvirker ikke konfigurationen af din Niko Home Control. Alle dine betjeninger og enheder er fortsat til stede.

Tag APP-kablet ud af Danfoss Icon Zigbee-modulet.

Tryk og hold knappen på modulet.

Sæt kablet ind igen, mens du stadig holder knappen trykket ind.

Når LED'en lyser rødt, kan du slippe knappen.

Når LED'en slukker er tilbageføringen til fabriksindstillingerne færdig.


Udskiftning af et defekt Danfoss Icon Zigbee modul

I tilfælde af at du udskifter et defekt Danfoss Zigbee modul med et nyt, skal du igen gennemføre parringen, introduktion/adresseringen med Niko Home appen eller Niko Home Control programmeringssoftware.


Udskiftning af en defekt trådløs smart hub

I tilfælde af at du er nødt til at udskifte en defekt trådløs smart hub med en ny,

er du nødt til at:

 1. tilbageføre Danfoss Icon Zigbee modulet til fabriksindstillingerne.

 2. igen at gennemføre hele introduktionsprocessen med Niko Home appen eller Niko Home Control programmeringssoftwaren.


Udvide eller ændre Danfoss Icon installationen

Hvis du:

 • udvider din installation med nye termostater 
  eller

 • ændrer konfigurationen
  og 

 • allerede har parret Danfoss Icon Zigbee modulet, 

så skal du tilbageføre Danfoss Icon Zigbee modulet til  fabriksindstillingerne og igen gennemføre hele parringen og introduktions-/adresseringsprocessen i Niko Home appen eller Niko Home Control programmeringssoftwaren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.