Skip to main content
Skip table of contents

Parring og introduktion med Niko Home appen


Udgangspunkt

  • Den trådløse smart hub er tændt.

  • LED'en på Danfoss IconTM Zigbee® modulet er slukket. Hvis ikke, se LED programmering.


Danfoss termostater vises automatisk som generiske varmeenheder i Niko Home appen under introduktionsprocessen.


Fremgangsmåde

  1. Parring af Danfoss Icon Zigbee modulet med den trådløse smart hub.

  2. Introduktion af Danfoss termostater i din installation.

Hvis du har problemer under introduktionsprocessen, se Fejlfinding.


Parring af Danfoss Icon Zigbee modulet med den trådløse smart hub

  • Under parringsprocessen forbliver introduktionsskærmen i Niko Home appen den samme.

  • Hvis LED'ens funktion afviger fra det, som er beskrevet herunder, se LED programmering under Zigbee parring.

1. Aktiver introduktionsprocessen i Niko Home appen.

A. Gå til  Indstillinger - Enheder - Generisk Zigbee termostat.

B. Tryk på knappen Tilføj generisk termostat .

C. Vælg eller tilføj det rum, hvor termostaten er installeret.

D. Vælg Danfoss mærket.

E. Vælg Ikon.

  

2. Tryk kort på knappen på Danfoss Icon Zigbee modulet for at parre modulet med din trådløse smart hub.
LED'en på modulet lyser grønt i kort tid.

   

3. Parringsprocessen starter, og under processen blinker LED'en på modulet 2 gange/s. Processen tager ca. 30 s (afhængigt at din installations størrelse).

4. Parringen er lykkedes, når den grønne LED stopper med at blinke og i stedet lyser konstant i 3 minutter. Derefter slukker LED'en. Introduktionsskærmen i Niko Home appen forbliver den samme.

   


Introduktion af Danfoss termostater.

Hvis du afbryder introduktionsprocessen af Danfoss termostaterne, kan du til enhver tid fortsætte processen ved at genåbne introduktionsskærmen i Niko Home-appen. Danfoss Icon Zigbee modulet og den trådløse smart hub forbliver parret.

1. Skift indstillingsværdien for temperaturen på den første Danfoss-termostat, og følg guiden i Niko Home-appen.

   

2. Sådan tilføjes en anden termostat:

A. Gå til  Indstillinger - Enheder - Generisk Zigbee termostat.

B. Tryk på knappen Tilføj generisk termostat .

C. Vælg eller tilføj det rum, hvor termostaten er installeret.

D. Vælg Danfoss mærket.

E. Vælg  Ikon.

F. Ændre indstillingsværdien for temperaturen på den termostat, du vil tilføje.

  

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.