Skip to main content
Skip table of contents

Danfoss Icon og Niko Home Control

Parring, introduktion og adressering

Du er nødt til at forbinde (parre) dit Danfoss IconTM Zigbee® modul og din trådløse smart hub. Du er nødt til at tilføje din(e) Danfoss Icon termostat(er) i din Niko Home Control installation. Det kan du gøre med Niko Home appen (introduktion) eller Niko Home Control programmeringssoftwaren (adressering).


Hvad kan du med Niko Home Control?

Når du anvender Niko Home Control i kombination med dit Danfoss Icon system, kan du gøre følgende:

 • Tjekke og styre rumtemperaturen (Omgivelses- og indstillingstemperaturen)

 • Tjekke og styre flere rum individuelt

 • Tjekke og vælge programmeringsfunktion (hjemme, ude, ferie eller automatisk)

 • Tjekke driftsfunktionen (køle, varme)

 • Konfigurere et ugentlige program pr. rum.

Danfoss Icon funktionerne vises automatisk i dine Niko Home Control apper og dine touchskærme, når linket mellem de to systemer er aktiveret. Disse funktioner kan også  kombineres i rutiner/programmeringer, så de med et enkelt tryk på en knap styrer flere ting samtidigt (fx slukke al belysning og reducere den indstillede temperatur, når du trykker på forlad hjemmet-knappen).

 • De funktioner, der er tilgængelige i Niko Home Control, afhænger af de specifikke installerede funktioner i Danfoss Icon systemet.

 • Danfoss Icon-appen er ikke tilgængelig ved tilslutning til Niko Home Control.


Hvad skal du bruge?


Kort sagt

Ekstra information

Generelt

Ekstra ledningsføring er ikke nødvendigt.


Din Niko Home Control installation opfylder følgende krav:

 • Den har en  trådløs smart hub.

 • Den er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.12 eller højere).

 • Den har en  aktiv internetforbindelse.

 • Den er registreret, og du  har din  e-mailadresse og adgangskode ved hånden.

 • Hvis du vil bruge Danfoss Icon funktionerne i kombination med Niko Home Control programmeringer, skal disse programmeringer udføres med  Niko Home Control programmeringssoftwaren, før linket aktiveres.

Hvis du ikke har registreret din Niko Home Control installation, gå til mynikohomecontrol.niko.eu.

Dit Danfoss Icon system skal opfylde følgende krav:

 • Det er en trådløs eller 24 V ledningsforbundet Danfoss Master controller (088U1141-....1148) til hydronisk gulvvarme og multirum systemer.

 • Det har et Danfoss Icon Zigbee modul (088U1130). Modulet er monteret tæt ved din Danfoss Icon Master controller. Controlleren og modulet er forbundet med et kabel.

 • Du har brug for et Danfoss Icon Zigbee modul til hvert Danfoss Icon system i din installation.


Hvordan aktiverer du et link mellem din Niko Home Control og dit Danfoss Icon system?

Du aktivere linket mellem systemer en med Niko Home appen eller Niko Home Control programmeringssoftwaren.


Hvordan deaktiverer du et link mellem din Niko Home Control og dit Danfoss Icon system?

For at deaktivere linket mellem de to systemer skal du gennemføre en tilbageføring til fabriksindstillinger på Danfoss Icon Zigbee modulet.

Når du har deaktiveret linket, sker følgende:

 • Danfoss Icon funktionerne forsvinder fra dine Niko Home Control apper, dine touchskærme og Digital blacks.

 • Når de har være anvendt i Niko Home Control programmeringer, vil Danfoss Icon funktionerne ikke længere blive udført.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.