Skip to main content
Skip table of contents

LED programmering på Danfoss Icon Zigbee modulet

LED

Årsag

Programmering

Under drift

Normal funktion


Firmware opdatering af Danfoss Master controller pågår.

Vent til opdateringen er færdig.

Der er et kommunikationstab mellem Danfoss IconTM Zigbee® modulet og den trådløse smart hub.

 • Udfør en ping test. Hvis testen mislykkes, kan der være et problem med rækkevidden.

  • Sæt enhederne nærmere hinanden.

  • Tilføj en Zigbee repeater

 • Den trådløse smart hub er ikke tændt. Tænd enheden.

 • Der er et problem med Danfoss Icon Zigbee modulet. Kontakt din HVAC installatør og få udskiftet enheden.

Danfoss Master controlleren er ikke kompatibel med Danfoss Icon Zigbee modulet.

Kontakt din HVAC installatør.

Under Zigbee parring

2 gange/s i 30 s

Zigbee-parringen af Danfoss Icon Zigbee-modulet med den trådløse smart-hub pågår.

 • Varighed: 30 s

 • Vent til parringen er færdig. LED vil lyse grønt i nogle få sekunder, og slukker derefter.

i 3 min

5 gange

Danfoss Zigbee modulet og den trådløse smart hub er udenfor rækkevidde.

 1. Luk the introduktionsskærmen i Niko Home appen eller vinduet med adresseoversigten i Niko Home Control programmeringssoftwaren.

 2. Kontroller afstanden mellem modulet og den trådløse smart hub.

  1. Sæt enhederne nærmere hinanden.

  2. Tilføj en Zigbee repeater

 3. Tilbagefør Danfoss Icon Zigbee modulet til fabriksindstillinger.

 4. Hvis problemet er løst, kan du genstarte introduktions-/adresseringsprocessen.

 5. Hvis problemet ikke er løst, skal du kontakte din HVAC installatør og få udskiftet Danfoss Icon Zigbee modulet.

2 gange/s i 30 s

5 gange

Zigbee parring startede men mislykkedes.

 1. Luk the introduktionsskærmen i Niko Home appen eller vinduet med adresseoversigten i Niko Home Control programmeringssoftwaren.

 2. Tjek om den trådløse smart hub er tændt. Hvis ikke, tænd enheden.

 3. Tilbagefør Danfoss Icon Zigbee modulet til fabriksindstillinger.

 4. Kontroller afstanden mellem modulet og den trådløse smart hub.

  1. Sæt enhederne nærmere hinanden.

  2. Tilføj en Zigbee repeater

 5. Hvis problemet er løst, kan du genstarte introduktions-/adresseringsprocessen.

Introduktionsprocessen er ikke startet.

Start introduktions-/adresseringsprocessen før du parrer Danfoss Zigbee modulet med den trådløse smart hub.

Under ping testen

Ping test lykkedes.


Ping test mislykkedes.

 • Der kan være et problem med rækkevidden.

  • Sæt enhederne nærmere hinanden.

  • Tilføj en Zigbee repeater

 • Den trådløse smart hub er ikke tændt. Tænd enheden.

 • Der er et problem med Danfoss Icon Zigbee modulet. Kontakt din HVAC installatør og få udskiftet enheden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.