Skip to main content
Skip table of contents

Parring og adressering med Niko Home Control II programmeringssoftware


Udgangspunkt

  • Den trådløse smart hub er tændt.

  • LED'en på Danfoss IconTM Zigbee® modulet er slukket. Hvis ikke, se LED programmering.

  • Du har oprettet  Danfoss termostaterne som generiske varmeenheder i Niko Home Control programmeringssoftwaren.

  • Du er i oversigtsvinduet Adresse.


Fremgangsmåde

  1. Parring af Danfoss Icon Zigbee modulet med den trådløse smart hub.

  2. Adressering af Danfoss termostater i din installation.

Hvis du har problemer under adresseringsprocessen, se Fejlfinding.


Parring af Danfoss Icon Zigbee modulet med den trådløse smart hub

  • Under parringsprocessen forbliver adresseringsskærmen i Niko Home Control-programmeringssoftwaren den samme.

  • Hvis LED'ens funktion afviger fra det, som er beskrevet herunder, se LED programmering under Zigbee parring.I højre bjælke skal du klikke på knappen Betjening og enheder

2. Tryk kort på knappen på Danfoss Icon Zigbee modulet for at parre modulet med din trådløse smart hub. 
LED på modulet lyser grønt i kort tid.

   

3. parringsprocessen starter, og under processen blinker LED'en på modulet 2 gange/s. Processen tager ca. 30 s (afhængigt at din installations størrelse).

4. Parringen er lykkedes, når den grønne LED stopper med at blinke og i stedet lyser konstant i 3 minutter. Derefter slukker LED'en. Oversigtsvinduet Adresse i Niko Home Control programmeringssoftwaren forbliver det samme.

 

   


Adressering af Danfoss termostater.

  • Hvis du afbryder adresseringen af Danfoss termostaterne, kan du til enhver tid fortsætte processen ved at genåbne oversigtsvinduet AdresseBetjening og enheder i Niko Home Control programmeringssoftwaren. Danfoss Icon Zigbee modulet og den trådløse smart hub forbliver parret.

  • Du skal adressere Danfoss termostater en efter en. Adressering af flere termostater samtidigt understøttes ikke.

For hver Danfoss termostat i din installation:

1. Klik på plus-tegnet ved den Danfoss enhed, du vil adressere.

2. Ændre indstillingsværdien for temperaturen på Danfoss termostaten. Enheden er adresseret i softwaren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.