Skip to main content
Skip table of contents

Eco-display

Eco-displayet viser dig information om elektricitets-, gas og vandforbruget samt om elektricitetsproduktionen i boligen. Den information, du kan se i displayet, afhænger af de målemoduler, du har fået installeret. Du kan også aktivere eco-funktionen eller tilstedeværelsessimuleringen.

I dette afsnit:JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.