Skip to main content
Skip table of contents

Anvendelse af eco-trykket

Foruden sikkerhedsscenarier kan du fra startskærmen også starte et antal energibesparende scenarier. Med dette eco-tryk kan du være sikker på at ingen enheder er tændt unødigt, når du forlader hjemmet. På den måde forbruger du ikke energi, hvis det ikke er nødvendigt Installatøren kan lave en programmering, der er forbundet med dette tryk, så for eksempel, når du forlader hjemmet, slukkes alle enheder, og ventilationen og varmen sættes lidt lavere.


1. Berør om nødvendigt en af knapperne for at tænde lyset i displayet. Startskærmen vises.

2. Tryk enten kort eller hold den nederste knap trykket ind (afhængigt af hvad der blev bestemt under programmeringen) for at aktivere eco-funktionen. Følgende skærm med 

vises.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.