Skip to main content
Skip table of contents

Indhente information om forbrug

Se aflæsningerne

1. Tryk på en af knapperne for at tænde lyset i displayet. Når displayet ikke er i brug, er lyset dæmpet for at reducere energiforbruget. Følgende startskærm vises.

Nederst til venstre 

 angiver, at du kan aflæse el-forbruget på denne skærm.
I øverste linje vil el-forbrug blive vist i W eller kW.
Under monteringen og programmeringen af installationen har installatøren fastlagt, hvilket forbrugskredsløb, der vises her.
I den nederste linje vises det ugentlige forbrug over de sidste syv dage i euro.

2. Tryk på den midterste knap for at rulle gennem forskellige aflæsninger. Antallet af skærme, du kan se, afhænger af, hvor mange aflæsninger installationen foretager.

Skærmen med 

 viser solpanelernes udbytte i kW og det ugentlige udbytte i euro.

Skærmen med 

 viser gasforbruget i m³/dag og det ugentlige forbrug i euro.

Skærmen med 

 viser vandforbruget i m³/dag og det ugentlige forbrug i euro.

Installatøren fastlægger sprog og valuta under programmeringen af installationen. Du kan ikke ændre denne indstilling her.Se og korriger tariffer


1. Berør om nødvendigt en af knapperne for at tænde lyset i displayet. Startskærmen vises.

2. Hold den midterste knap trykket ind, indtil indstillingsmenuen åbner. Følgende skærm vises.

3. Tryk på den midterste knap for at bekræfte TARIFFER. Du vil komme til en skærm, hvor du kan vælge mellem ELEKTRICITET, GAS og VAND.

4. Tryk på den øverste knap for at rulle gennem listen, og bekræft dit valg med den midterste knap. Den valgte tarif bliver vist.

5. Korriger om nødvendigt tariffen som følger:

    1. Vælg gennemsnitsværdien, hvis der er flere tariffer (dag-/nattarif eller variabel tarif)
    2. Tryk på den øverste eller nederste knap for at øge eller nedsætte værdien. Når du holder knappen trykket ind, øges eller nedsættes værdien i større trin
    3. Tryk på den midterste knap for at bekræfte den ændrede værdi. Du går automatisk tilbage til den forrige skærmen.
    4. Vælg < tilbage med den øverste knap, og bekræft dit valg med den midterste knap.

Du går tilbage til indstillingsmenuen.

Se dato og tid

Niko Home Control-installations dato og tid styres centralt. Du kan ændre disse data i brugersoftware. Du kan se dato og tid på følgende måde:


1. Berør om nødvendigt en af knapperne for at tænde lyset i displayet. Startskærmen vises.

2. Hold den midterste knap trykket ind, indtil indstillingsmenuen åbner. Følgende skærm vises.

3. Tryk på den nederste knap for at vælge DATO.

4. Tryk på den midterste knap for at bekræfte dit valg. Du ser nu følgende skærm med tid, dato, måned, og år.

5. Tryk på den øverste knap for at vælge < tilbage, og bekræft dit valg med den midterste knap. Du går tilbage til indstillingsmenuen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.