Skip to main content
Skip table of contents

Anvendelse af tilstedeværelsessimulering

Fra startskærmen kan du starte en række sikkerhedsscenarier. En tilstedeværelsessimulering består af flere tidsstyrede programmeringer. For eksempel kan du have belysningen tændt på bestemte tider eller åbne og lukke rulleskodderne. Din tilstedeværelse bliver simuleret, så det ser ud som om, der er nogen hjemme i huset. Installatøren afgør under programmeringen af installationen hvilke armaturer, der skal inkluderes i tilstedeværelsessimuleringen, og hvor længe de skal være tændt.


1. Berør om nødvendigt en af knapperne for at tænde lyset i displayet. Startskærmen vises.

2. Tryk enten kort eller hold den øverste knap trykket ind (afhængigt af hvad der blev bestemt under programmeringen) for at aktivere tilstedeværelsessimuleringen. Følgende skærm med 

vises.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.