Skip to main content
Skip table of contents

Zoom / Søg / Filter / Vælg flere


Du finder funktionerne Zoom/Søg/Filter/Vælg flere nederst i værktøjslinjen.

Zoom

Brug zoom-funktionen til at zoome ind og ud fra centrum af tegneområdet eller på et specifikt element (i det tilfælde placeres musemarkøren på elementet og zoomer ind/ud).

Du kan zoome ind og ud på følgende måder:

 • med zoom-linjen nederst i skærmen
 • med rullehjulet på din mus
 • med 2 fingre på en touchpad.

 • Du kan zoome ind op til det dobbelte af den originale størrelse af tegneområdet.
 • Du kan zoome ud, indtil hele tegneområdet er synligt.
 • Du kan også panorere (trække) tegneområdet.

Søg

Anvend funktionen søg til at finde betjeninger, enheder, basisprogrammeringer, scenarier og logik programmeringer i tegneområdet.

Søgeresultaterne ses i listen og på tegneområdet. Betjeninger, enheder og programmeringer, der ikke er en del af søgeresultatet, er vist i gråt

Læs også  'Søg efter ... i tegneområdet'.

Klik på pilen øverst til højre i søgevinduet for at vise eller skjule søgeresultaterne.

Filter

Som standard er intet filter aktivt.

Du kan bruge filterfunktionen til at vælge betjeninger, enheder og programmering af en bestemt type, fx for kun at vise belysningskredsløb med afbryder eller kun basisprogrammering.

Du kan også bruge filterfunktionen til at finde:

 • ubrugte betjeninger og enheder (i en basisprogrammering, et scenarie eller en logik programmering)
 • ubrugte enheder, der ikke er tilsluttet et modul på tavlen.

Du kan bruge filterfunktionen i kombination med søgefunktion, når søgningen giver for mange resultater.

Læs også  'Filter på type af ... i tegneområdet'.

Klik på pilen øverst til højre i filtervinduet for at vise eller skjule filterlisten.

     

Vælg flere

Brug funktionen vælg flere til at vælge flere betjeninger, enheder eller programmeringer på tegneområdet samtidigt og tilføje dem i:

 • en basisprogrammering
 • et scenarie
 • en logik programmering

Vælg flere er kun aktiv, når du kan tilføje elementer i en basisprogrammering eller et scenarie.

Vælg elementer ved at trække musen hen over tegneområdet. Hvis du ønsker det, kan du gentage denne proces og tilføje flere elementer.

På et spørgsmål fra guiden i et scenarie, svarer du på spørgsmålet ved kun at vælge de betjeninger og enheder, der er mulige.

Læs også  'Vælg flere, når en programmering oprettes'.

Du kan vælge flere elementer ved gentagne gange at trække et rektangel ind på tegneområdet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.