Skip to main content
Skip table of contents

Filter på type af ... i tegneområdet

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

 1. Nederst til venstre i værktøjskassen klikker du på knappen Ingen filter.
  Resultat:
  Over filter-knappen vises en liste over typer af betjeninger, enheder og programmeringer.

 2. Vælg den type betjening, enhed eller programmering, du søger.

  Du kan vælge flere kategorier. For eksempel kan du vælge tænd/sluk enheder og forskellige belysningsenheder samtidig.

  Resultat:
  Kun de betjeninger, enheder og programmeringer, du har valgt, bliver vist i tegneområdet. De andre vises i gråt (filtreret).


Med dette filter-værktøj kan du hurtigt finde ubrugte betjeninger og enheder eller programmeringer, der endnu ikke er tildelt et modul på tavlen.


Video

Se et eksempel her. Tænd for lyden for at se videoen.

https://www.youtube.com/embed/GrFdOKpPoMk


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.