Skip to main content
Skip table of contents

Vælg flere, når en programmering oprettes

Udgangspunkt

Fremgangsmåde

  1. Klik på knappen Vælg flere nederst til venstre på værktøjslinjen.
    Resultat:
    Musemarkøren bliver til et kryds.

  2. Træk musemarkøren hen over (en del af) tegneområdet.
    Resultat:
    Alle betjeninger og enheder i dette område, der kan tilføjes i programmering, vil blive tilføjet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.