Skip to main content
Skip table of contents

SMA

Hvad kan du med Niko Home Control?

Når du anvender Niko Home Control i kombination med dit SMA system, har du adgang til følgende:Installation

med
global elektricitetsmåling

uden
global elektricitetsmåling

Indsigt i dit samlede strømforbrug

 • Hvor stor en del kommer fra dine solpaneler?

 • Hvor stor en del kommer fra nettet?

Indsigt i din samlede energiproduktion

 • Hvor stor en del sender du ud på nettet?

 • Hvor stor en del forbruger du selv?

Indsigt i dit egetforbrug (% af samlede produktion) 

Indsigt i dine solpanelers produktion


Tjek venligst kravene i tabellen "Dette har du brug for?" nedenfor.

Niko Home Control tilbyder endnu flere måder til rationel styring af dit energiforbrug.

Se scenarierne Solcellefunktion og Spidsbelastungsfunktion og smarte notifikationer i Niko Home appen.

Hvilke funktioner, der er tilgængelige i Niko Home Control, afhænger af de specifikke installerede funktioner i SMA systemet.

Du skal bruge:


Kort sagt

Mere information

Generelt

 • Ekstra ledningsføring er ikke nødvendig.

 • Du har en computer med Niko Home Control programmeringssoftware version 2.18 eller senere.

 • Du har forbundet begge systemer med det samme hjemmenetværk.


Din Niko Home Control installation opfylder følgende krav:

 • Den har en trådløs smart hub eller en controller.

 • Den er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.18 eller nyere).

 • Det har en aktiv internetforbindelse.

 • Den er registreret, og du  har din  e-mailadresse og adgangskode ved hånden.

 • Hvis du ikke har registreret din Niko Home Control installation, gå til mynikohomecontrol.niko.eu.

 • Du har brug for en global elektricitetsmåling:

  • I en installation med trådløs smart hub, skal du tilslutte smart hubben på P1-porten på din digitale måler med det vedlagte P1-kabel. Alternativt kan du anvende det trådløse målemodul med klemmer.

  • I en installation med controller skal du:

  • For installation type controller med digital måler skal du tilslutte din installation på P1-porten på din digitale måler med den trådløse bridge til Niko Home Control og det medfølgende P1-kabel.

Dit SMA system opfylder følgende krav:

 • Det er en understøttet SMA-inverter, og du har sit serienummeret ved hånden.

 • Den har en aktiv internetforbindelse.

 • MODBUS-porten på inverteren er aktiveret (helst af din solpanelinstallatør under installationen).

 • Klik her og se en liste over understøttede SMA-invertere.

 • Du finder serienummeret på SMA-inverteren.

 • Hvis MODBUS-kommunikationen ikke blev aktiveret af din solpanelinstallatør, vil Niko Home Control automatisk forsøge at aktivere porten. Hvis det ikke lykkes, skal du under aktiveringsprocessen indføre SMA-installatørens adgangskode under aktiveringsprocessen for at aktivere porten.

 • Se standard installatøradgangskode i inverterens manual.

 • Hvis du ikke har SMA-installatør adgangskoden, skal du kontakte din solpanelinstallatør eller udfylde skemaet på SMA-hjemmesiden.

Sådan aktiverer du linket mellem Niko Home Control og dit SMA-system:

Du aktiverer linket i menuen Oversigt. Du finder fremgangsmåden her.

Sådan deaktiverer du linket mellem Niko Home Control og dit SMA-system:

Du deaktiverer linket i menuen Oversigt. Du finder fremgangsmåden her.

Når du har deaktiveret linket, sker følgende:

 • SMA funktionerne vil forsvinde fra dine Niko Home Control app.

 • Din SMA-målingshistorik i Niko Home Control vil gå tabt.

Understøttede SMA-invertere

Generelt er SMA-inverterne, der er solgt fra 2017 og senere, kompatible med Niko Home Control II.

Du finder en komplet liste herunder.

Sunny Boy

Sunny Tripower

Sunny Tripower Smart Energy

SB1.5-1VL-40

SB2.0-1VL-40

SB2.5-1VL-40

SB6.0-1AV-41 

SB6.0-1AV-40 

SB5.0-1AV-41 

SB5.0-1AV-40 

SB4.0-1AV-41 

SB4.0-1AV-40 

SB3.6-1AV-41 

SB3.6-1AV-40 

SB3.0-1AV-41 

SB3.0-1AV-40

STP10.0-3AV-40 

STP8.0-3AV-40 

STP6.0-3AV-40 

STP5.0-3AV-40 

STP4.0-3AV-40 

STP3.0-3AV-40

STP5.0-3SE-40

STP6.0-3SE-40 

STP8.0-3SE-40 

STP10.0-3SE-40


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.