Skip to main content
Skip table of contents

Spidsbelastungsfunktion

Hvad er spidsbelastungsfunktion?

Med scenariet Spitsbelastungsfunktion kan du styre dit peakbrug og spare penge ved automatisk at slukke dine mest energikrævende enheder, når den peakværdi, der er indstillet i softwaren, er nået. Disse enheder er typisk hvidevarer eller elektrisk HVAC. Medtag ikke de enheder, der har brug for kontinuerlig effektforsyning under peakforbruget.

Enhederne startes igen automatisk, når peakeffekten falder.

Du kan kun oprette én spitsbelastungsfunktion pr. Niko Home Control installation.

Du kan slå spitsbelastungsfunktionen til og fra i Niko Home appen, på Digital black og på touchskærmen.

Princip

Udgangspunkt

 • Du har en Niko Home Control installation med enheder, som du kan anvende i scenariet Spitsbelastungsfunktion(*).

 • Du er i oversigtsvinduet Opret.


Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen  Scenarie
  Resultat: 
  Vinduet Scenarie vises.
 2. Vælg rum som følger:
  • Vælg  Rum  fra rullemenuen.
  • Klik på rummet i tegneområdet, eller vælg rummet fra rullemenuen.
 3. Klik på pilen ved siden af  kategorien Energiovervågning.
 4. Klik på Spitsbelastningsfunktion.
 5. Giv scenariet et navn.

 6. Indstil programmeringen som følger:

  1. Vælg de enheder, der skal slukkes, når peak er nået.

  2. Indstil for hver enhed, enhedens eget effektforbrug i Maks. Strømforbrug (0 kW - 100 kW, trin af 0,01 kW).


 7. Indstil følgende værdier under Parametre:

  ParameterValgBeskrivelseEksempel
  Spidsbelastningsforbrug

  1 kW - 100 kW i trin af 0,1 kW

  Den værdi, hvorved dine enheder vil blive slukket i den angivne rækkefølge. 


  Type

  Direkte eller Prædiktiv


  • Direkte: Målingen 'fra elnettet' anvendes til at styre 'spidsbelastningen i egetforbruget'. Hvis forbruget 'fra elnettet' overskrider målværdien for spidsbelastningen, vil de enheder, der er tilføjet i programmering A, blive slukket i den angivne rækkefølge (enhed 1 > enhed 2 >...). 

  • Prædiktiv: Denne funktion er nyttig i lande eller områder, hvor den opkrævede kapacitetstakst er baseret på det maksimale 15-minutters energiforbrug inden for en måned. Der anvendes en algoritme til at styre dit 'kvarters spidsbelastning' forbrug. Hvert minut beregner algoritmen det gennemsnitlige forbrug for det pågældende kvarter. Hvis den beregnede værdi overskrider målværdien for spidsbelastningen, vil de enheder, der er tilføjet i programmering A, blive slukket i den angivne rækkefølge (enhed 1 > enhed 2 >...)

  Du kan ændre enhedernes rækkefølge i indstillingerne eller scenariet i Niko Home appen.

  (*)Du kan anvende følgende enheder i scenariet Peakfunktion:

  traditionel ledningsføring

  trådløs smart hub

  busledningsføring

  controller

  • generisk opvarmning
  • generisk varmt vand
  • generisk ventilation
  • smart stikkontakt, Zigbee ®
  • smart stik, Zigbee®
  • virtuel enhed (flag)
  • generisk opvarmning
  • generisk varmt vand
  • generisk ventilation
  • stikkontakt med afbryder
  • tryk med LED(s) og komfort sensorer
  • ventilator med afbryder
  • andre enheder med afbryder
  • virtuel enhed (flag)JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.