Skip to main content
Skip table of contents

Solcellefunktion

Hvad er solcellefunktion?

Med scenariet Solcellefunktion kan du udnytte den elektriske energi, som dine solpaneler producerer, optimalt.
Hvis du ikke er hjemme, vil Niko Home Control automatisk aktivere dine enheder, når der er tilstrækkelig solenergi til rådighed. 
På den måde bruger du mindre energi fra nettet.

Du kan kun oprette en solcellefunktion pr. Niko Home Control installation.

Du kan slå solcellefunktionen til og fra i Niko Home appen og på Digital black.

Princip

Udgangspunkt

 • Du har en Niko Home Control installation med enheder, som du kan anvende i scenariet solcellefunktion (*).

 • Du er i oversigtsvinduet Opret .


Fremgangsmåde

 1. I højre bjælke skal du klikke på knappen  Scenarie
  Resultat 
  Vinduet  Scenarie vises.
 2. Vælg rummet som følger:
  • Vælg  Rum  fra rullemenuen.
  • Klik på rummet i tegneområdet, eller vælg rummet fra rullemenuen.
 3. Klik på pilen ved siden af  kategorien Energistyring.
 4. Klik på solcellefunktion.
 5. Giv scenariet et navn.

 6. Indstil programmeringen som følger:

  1. Vælg de enheder, der skal sættes i solcellefunktion.

  2. Indstil pr. enhed den overskydende solenergi, der ønskes for at aktivere enheden (1 Watt - 100000 Watt). Mængden af overskydende solenergi er til stede i mindst 10 min. før enheden aktiveres.

  3. Indstil, hvor længe hver enhed som minimum skal være aktiveret, når den er startet af solcellefunktionen i Varighed (1 sek. - 23 timer 59 min. 59 sek).
   Når denne minimumsvarighed er udløbet, og der stadig er tilførsel af solenergi til elnettet, forbliver enheden TÆNDT, og når der ikke er nogen tilførsel, slukkes enheden.

  4. (Valgfrit) Indstil Aktiver seneste starttidspunkt til Sandt og indstil et  Seneste starttidspunkt for at starte enheden på det indstillede tidspunkt, selvom der ikke er noget solenergioverskud.Eksempel: Du indstiller 300 Watt for enhed 1 og 500 Watt for enhed 2. 

 • Situation A: Når enhed 1 og enhed 2 er 'SLUKKET' og der er mere end 300 Watt overskydende solenergi i mindst 10 min, vil enhed 1 blive 'TÆNDT'. Fra det tidspunkt forbruger enhed 1 overskuddet. Når der nu er 500 watt overskydende solenergi i mindst 10 min., bliver enhed 2 også 'TÆNDT'.
 • Situation B: Enhederne 1 og 2 er 'TÆNDT' af solcellefunktionen (situation A).
  Solintensiteten falder, så der ikke længere er tilførsel til elnettet.
  Begge enheder vil fungere, indtil den indstillede minimumstid er udløbet.

Antag, at den indstillede tid for enhed 1 udløber, så bliver enhed 1 'SLUKKET'.
Den indstillede tid for enhed 2 er endnu ikke udløbet, så enhed 2 forbliver 'TÆNDT'.
Solintensiteten stiger nu igen, så > 300 Watt sendes til elnettet i 15 min.
Enhed 1 bliver igen 'TÆNDT'. Denne proces fortsætter ...
 

Du kan ændre enhedernes rækkefølge i indstillingerne eller scenariet i Niko Home appen.

(*)Du kan anvende følgende enheder i scenariet Solcellefunktion:

traditionel kabelføring

trådløs smart hub

busledningsføring

controller

 • generisk ventilation
 • generisk opvarmning
 • generisk varmt vand
 • smart dobbeltafbryder, Zigbee®, 2 x 10 A
 • smart stikkontakt, Zigbee®
 • smart stik, Zigbee®
 • tryk med LED('er) og komfortsensorer
 • virtuel enhed (flag)
 • analog udgang 0 - 10 V brugt til ventilation
 • andre enheder med afbryder
 • generisk ventilation
 • generisk opvarmning
 • generisk varmt vand
 • HVAC-termostat
 • smart dobbeltafbryder, Zigbee®, 2 x 10 A
 • stikkontakt med afbryder
 • termostat
 • tryk med LED('er) og komfortsensorer
 • ventilationssystem
 • ventilator med afbryder
 • virtuel enhed (flag)JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.