Skip to main content
Skip table of contents

Oprette en global aflæsning ved hjælp af P1-porten på den smarte/digitale måler

Hvis du opretter en global aflæsning ved hjælp af P1-porten, vil det tilsidesætte energiaflæsningerne med trådløst målemodul og målemodulerne på tavlen, der er konfigureret i Niko Home Control programmeringssoftwaren. Kun data fra P1 vises i Niko Home appen, på touchskærmen og på Digital black.

Udgangspunkt

  • Din digitale målertype er:

    • Hollandske smarte målere (DSMR 2.2, 3,4 og 5)

    • Belgiske digitale målere (Fluvius, Ores, Resa og Sibelga)

  • Din installation er udstyret med en af følgende:

Fremgangsmåde

Brug det medfølgende P1-kabel til at forbinde den smarte/digitale måler med den trådløse bridge eller den trådløse smart hub.

Resultat: Den globale aflæsning (forbrug fra nettet) vises automatisk i Niko Home appen, på touchskærmen og Digital black.

  • Konfiguration i Niko Home Control programmeringssoftware er ikke nødvendig.

  • Kontrollér om P1-porten er aktiv. Hvis ikke, kontakt din elnetoperatør for at aktivere P1-porten på din digitale måler I Belgien er aktivering altid påkrævet.

  • Hvis dine digitale gas- og vandmålere er forbundet med din digitale elmåler, vises disse aflæsninger også i Niko Home appen, på touchskærmen og på Digital black.

P1-kablets maksimale længde er 2 m. For at forlænge afstanden mellem den smarte/digitale måler og den trådløse bridge eller den trådløse smart hub skal du bruge et ekstra UTP-kabel og et P1-forlængermodulsæt (Mærke: Cedel - Artikelnummer P1-VRL-UNV).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.