Skip to main content
Skip table of contents

Blitz Power

Hvad kan du med Niko Home Control?

Du kan gøre følgende med Niko Home Control:

 • oplad din bil så effektivt som muligt med en af følgende funktioner: 

  • Solcellefunktion

  • Normal funktion

  • Boost-funktion (*)

  • Funktionen Planlæg din næste tur (*)

 • stop eller sæt opladningen af bilen på pause

Når du oplader din bil med Niko Home Control, understøttes følgende funktioner:

 • Lastbalancering: dvs. bilens ladeeffekt tilpasses automatisk som en sikringsmekanisme til beskyttelse mod overbelastning

 • Kontroller dit spidsforbrug via Niko Home-appen. Se Niko Home-app opladningsfunktioner

 • Styr flere ladestandere/tilslutninger i én Niko Home Control-installation (*)

(*) tilføjes i fremtidige udgivelser


 

Du skal bruge:


Kort sagt

Mere information

Generelt

 • Ekstra ledningsføring er ikke nødvendig.

 • Du har forbundet begge systemer til det samme hjemmenetværk via kabel og/eller Wi-Fi.Din Niko Home Control installation opfylder følgende krav:

 • Den har en trådløs smart hub eller en controller.

 • Det er konfigureret med den seneste programmeringssoftware (version 2.19 eller nyere).

 • Den er registreret.

 • Hvis du vil bruge opladningsfunktionerne i kombination med Niko Home Control-programmeringer, skal disse programmeringer udføres med Niko Home Control programmeringssoftwaren, når linket er aktiveret.

 • Hvis du ikke har registreret din Niko Home Control-installation, gå til mynikohomecontrol.niko.eu.

 • Du har brug for global elektricitetsmåling:

  • I en installation med trådløs smart hub, skal du tilslutte smart hubben på P1-porten på din digitale måler med det vedlagte P1-kabel. Alternativt kan du anvende det trådløse målemodul med klemmer.

  • I en installation med controller skal du:

  • For installation type controller med digital måler skal du tilslutte din installation på P1-porten på din digitale måler med den trådløse bridge til Niko Home Control og det medfølgende P1-kabel.

Din Blitz Power-ladestation opfylder følgende krav:

 • Det er en Model Wall (enkelt), Model Tower (enkelt) eller en Module Push (enkelt)

 • Det er versionen Lux eller Create. Lite-versionen understøttes ikke af Niko Home Control   

 • Den skal være aktiv og konfigureret med Blitz Power-konfigurationsværktøjerne for at garantere korrekt drift.

 • Den skal være tilsluttet det samme lokale netværk som din Niko Home Control-installation.


Hvordan aktiverer du et link  mellem din Niko Home Control og din Blitz Power-ladestation?

 1. Kontroller, om du har alt, hvad du har brug for (se ovenfor).

 2. Aktiver  den tilsluttede Blitz Power-enhed i menuen oversigt.

 3. Tilføj en generisk bilopladerenhed Blitz Power til grundplanen.

 4. (valgfrit) Opret de ønskede scenarier og/eller programmeringer med enheden. Du kan ikke tilføje den generiske biloplader Blitz Power til programmeringerne solcellefunktion og spidsbelastningsfunktion.

 5. Adresser den generiske biloplader Blitz Power.

 6. Overfør  konfigurationsfilen til din installation.

Det er tilstrækkeligt at følge ovenstående trin for at betjene Blitz Power-ladestationen fra Niko Home Control og Niko Home-appen, se Niko Home-app opladningsfunktioner.


Hvordan deaktiverer du et link mellem din Niko Home Control og din Blitz Power-ladestation?

 1. Deaktiver  den tilsluttede Blitz Power-enhed i menuen oversigt.
  Hvis du har brugt dit Blitz Power-system som en del af din konfiguration (brugt systemet i scenarier og/eller programmeringer), skal du følge de yderligere trin nedenfor.

 2. Fjern den generiske bilopladerenhed Blitz Power fra grundplanen.

 3. Overfør  konfigurationsfilen til din installation.

Når du har deaktiveret linket, sker følgende:

 • Blitz Power-funktionerne forsvinder fra din Niko Home-app og din Digital black.

 • Når de har være anvendt i Niko Home Control-programmeringer, vil Blitz Power-funktionerne ikke længere blive udført.


Niko Home-app opladningsfunktioner

Niko Home-appen tilbyder følgende opladningstilstande:

 • Normal funktion: opladning sker under overholdelse af den nettarifgrænse, som du indstiller i Niko Home-appen Energiparametre > Elektricitet.

 • Solcellefunktion: opladning sker med din overskydende solenergi. Du kan indstille andelen af strøm fra nettet, der kan bruges til at sikre minimumladestrømmen til din bil i Niko Home-appen i Energiparametre > Biloplader.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.