Skip to main content
Skip table of contents

Thermostat

Beskrivelse

Med termostaten styrer du opvarmning og køling i forskellige zoner eller rum. Termostaten arbejder sammen med opvarmnings- og kølemodulet. I en Niko Home Control II-installation er det også muligt at betjene elektrisk opvarmning i kombination med det tredobbelte eller seksdobbelte koblingsmodul.

Du kan maksimalt lægge 20 termostater ind i én Niko Home Control-installation.

Oversigt

Funktion

Du kan programmere hver termostat individuelt. Du kan vælge mellem tre ugentlige programmer: to til opvarmning og et til køling. Derudover er der fem temperaturniveauer (DAG, NAT, ECO, KØLING og SLUKKET). Hertil kan bruge de forprogrammerede indstillinger eller selv indtaste nye indstillinger.

Du vælger et forprogrammeret ugeprogram eller temperaturniveau sådan:

1    Tryk på en af knapperne for at få lys i displayet. Displayet er standard dæmpet for at spare energi.

2    Tryk længe på knappen "C" for at kalde menuen frem. Følgende skærm vises:

3    Naviger til det ønskede ugeprogram eller temperaturniveau, og tryk på knappen "C".


Ved leveringen er de faste temperaturniveauer forprogrammeret som følger:


DAG

21 °C

NAT

16 °C

ECO

18 °C

KØLING

24 °C

SLUKKET

7 °C

Ved leveringen er de faste ugeprogrammer forprogrammeret som følger:


PROG1

Hverdag

06:00 => 08:00 DAG

08:00 => 16:00 NAT

16:00 => 18:00 ECO

18:00 => 22:00 DAG

22:00 => 06:00 NAT


Weekend:

08:00 => 22:00 DAG

22:00 => 08:00 NAT

PROG2

Hverdag:

08:00 => 22:00 DAG

22:00 => 08:00 NAT


Weekend:

08:00 => 22:00 DAG

22:00 => 08:00 NAT

PROG3

Hverdag:

16:00 => 19:00 KØLING

19:00 => 16:00 SLUKKET


Weekend:

10:00 => 19:00 KØLING

19:00 => 10:00 SLUKKET

Brugeren kan ændre disse indstillinger, hvis de ikke passer til ønskerne.


Ændre forprogrammerede   indstillinger 

Du ændrer en forprogrammeret indstilling sådan:

1    Tryk på en af knapperne for at få lys i displayet. Displayet er standard mørklagt for at spare energi.

2    Hold knappen "C" trykket ind, indtil følgende skærm vises:

3    Se om PROG er valgt, og tryk på knappen "C". Følgende skærm vises:

Nu kan du vælge et ugeprogram eller et temperaturniveau og ændre det.


Ændring af et fast temperaturniveau

Du ændrer et fast temperaturniveau sådan:

1    Naviger til den ønskede temperaturniveau.

2    Tryk på knappen "C".

Følgende skærm vises:

3    Indstil den ønskede temperatur med navigationsknapperne. Tryk på knappen "C". Den ønskede temperatur er indstillet, og du går tilbage til den forrige skærm.


Ændring af et ugeprogram

Ugeprogrammer består af en eller flere dagsprogrammer. Disse kan du ændre eller oprette uafhængigt af hinanden. Du vælger et dagsprogram sådan:

1    Naviger til det ugeprogram, du vil ændre.

2    Tryk på knappen "C".

Følgende skærm vises:

I denne skærm viser det øverste sæt ravgule kugler hverdagene, og det nederste sæt ravgule kugler viser weekenden.

3    Vælg et af de eksisterende dagsprogrammer for at ændre det. Vælg tilføj, hvis du vil tilføje et nyt dagsprogram.

4    Tryk på knappen "C".

Dagsprogrammet vises:

Nu kan du ændre dagsprogrammet, tilføje nye indstillinger for tid og temperatur og fjerne de eksisterende.


Du ændrer et dagsprogram sådan:

1    Vælg hverdagene eller weekenden og tryk på knappen "C". Følgende skærm vises:

2    Gå igennem hverdagene eller weekenden med navigationsknapperne. Tryk på knappen "C" for at aktivere eller deaktivere dagen.

3    Naviger til tilbage og tryk på knappen "C". Følgende skærm vises:

4    Vælg en indstilling for tid og temperatur, som du vil ændre, og tryk på knappen "C". Følgende skærm vises:

5    Vælg et tidspunkt og tryk på knappen "C". Følgende skærm vises:

Brug navigationsknapperne til at indstille tidspunktet. Tryk på knappen "C", når du er færdig.

6    Vælg det ønskede temperaturniveau, og tryk på knappen "C". Følgende skærm vises:

Hvis du ikke selv vælger et temperaturniveau, vælges dagsplanen automatisk Det ønskede temperaturniveau er indstillet. Du går tilbage til den forrige skærm.

7    Vælg gentagne gange tilbage indtil du kommer til følgende skærm:

8    Gentag trinene 4 til 7 for hver indstilling af tid og temperatur, som du vil ændre eller oprette.


Se dato og tid


 • Dato og tid i Niko Home Control-installationen styres centralt.
 • På termostaten kan du nemt aflæse disse data.


1 Vælg DATO i følgende skærm:

2 Du ser nu indstillingen for år, måned, dag, time og minutter.

3 Vælg tilbage for at gå tilbage til startskærmen.


Kalibrering af ur-termostaten

Hvis der er forskel på den temperatur, termostaten viser, og den virkelige temperatur, skal termostaten kalibreres.


 • Du må ikke kalibrere termostaten, før installationen har været i brug i mindst to timer. Da er temperaturgengivelsen stabiliseret.
 • Kalibrer ikke temperatur ved ekstreme temperaturer.


   Mål temperaturen midt i rummet med et termometer.

   Vælg KALIBRERING i den følgende skærm:

3    Tryk knappen "C" .

4    Tryk på navigationsknapperne, indtil den gengivne temperatur er den samme som den målte temperatur. Tryk på knappen "C".

 Du kan hæve og sænke den gengivne temperatur med seks grader.


    5    Naviger til tilbage og tryk på knappen "C".


Installation

Du kan installere en termostat i alle rum med gulvvarme, en radiator, et varmeapparat eller en køleinstallation. Den styrer opvarmningen og kølingen i rummet, hvor den er installeret.

Termostaten fungerer kun rigtigt, hvis den kan måle temperaturen i rummet korrekt. Udeluk flest mulige faktorer, der kan hindre dette.

   

Installer   termostaten:

 • udenfor direkte sollys .
 • ikke på en ydervæg
 • ikke i direkte nærhed af en varmekilde (varmeovn, varmeapparat, osv.) eller en elektrisk enhed, som kan afgive varme (tv, computer, osv.).
 • ikke bag et gardin .Undgå luftcirkulation bag termostaten. Tætne hullerne i indbygningsdåsen om nødvendigt .

Se installation i trykknapper med display .
Tekniske oplysninger

 •    oplyst farvedisplay
 •   driftsspænding: 26 V DC ( meget lav sikkerhedsspænding)
 •    omgivelsestemperatur: 5 - 40 °C
 •   displayets dimensioner: 45 x 45 x 32 mm (HxBxD)
 •    installationsdybde:  20 mm
 •    dags-/ugeprogrammering
 •   5 temperaturniveauer: dag, nacht, eco, slukket (frostfrit) og køling
 •    indstillingspræcision:  0,5 °C
 •   i overensstemmelse med IEC 60730-2-9 , EN 50491-5-2, EN 50491-2 og EN 50090-2-3
 •    kapslingsklasse: IP20
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.