Skip to main content
Skip table of contents

Opvarmnings- eller afkølingsmodul

Beskrivelse

Opvarmnings- eller afkølingsmodulet styrer opvarmning eller afkøling i fire zoner eller rum.

Oversigt

Drift

Modulet har fire udgange til betjening af betjeningsventiler (fx zoneventiler ved 230 V AC eller 24 V DC), elvarmere
eller separate køleenheder (fx. airconditionanlæg eller ventilationskonvektorer) i fire forskellige zoner eller værelser. Dette giver dig mulighed for at anvende
forskellige indstillinger for opvarmning eller afkøling i hver af de fire zoner, hvor en Niko Home Control-termostat er monteret.
Modulet anvender én udgang til at styre cirkulationspumpen, opvarmnings- eller afkølingssystemet. Den relevante kontakt er lukket,
når modulet får en opvarmnings- eller kølingsanmodning fra Niko Home Control-termostaten i en af zonerne eller
rummene. I installationer med en varmtvandsbeholder aktiveres cirkulationspumpen.
Modulet tager højde for de elektroniske ventilers åbne- og lukketid samt tidsforsinkelse i opvarmnings- eller
afkølingssystemet, for at undgå konflikt i systemet.


Modulet ændrer ikke indstillingerne i opvarmnings- eller kølesystemet


Dimensioner

Hvert modul styrer opvarmning eller afkøling i fire zoner eller rum.
Et ekstra modul er nødvendigt for hver yderligere fire zoner eller rum, der skal opvarmes eller køles. Maksimalt 20 zoner eller
rum kan opvarmes eller køles. Med andre ord, kan der maksimalt bruges fem moduler pr. installation.
I programmeringssoftwaren kan du indstille, hvilken kontakt (udgangskontakt 1-4 eller H/C-kontakt), der skal være lukket ved en
bestemt opvarmnings- eller kølingsanmodning.


Tilladte belastninger

Modulet er velegnet til at aktivere potentialfri kedelkontakter. Se tabellen herunder for at finde den maksimale belastning for
hver type.

BelastningstypeMaksimal RMS-strøm
Induktive belastninger (cirkulationspumper...)6A
Kapacitiv belastning10A
Resistive belastninger (elektriske varmeenheder …)16A


Installation

Kontakt HVAC-installatøren, før du begynder installationsarbejdet. Installatøren forsyner varme- eller kølesystemet
med reguleringsventiler (fx zoneventiler ved 230 Vac eller 24 V DC på varmekollektoren eller radiatoren) og vil verificere hvilken
type kontakt, der skal bruges til tilslutning af den centrale kedel eller køleenhed. Desuden vil installatøren sørge for, at den
centrale kedel eller køleenhed (kedel, betjeningstryk eller telefonkontakt osv.) eller cirkulationspumpen kan tilsluttes. Kontakt
producenterne af disse systemer og få mere information om hvordan du justerer indstillingerne korrekt.

Forbindelsesdiagrammer


Sørg for at installation er koblet fra strømtilførslen, når el-tavlen monteres.
Følg trinene herunder ved installationen af modulet:

 1. Tryk koblingsmodulet på DIN-skinnen, indtil den klikker på plads.
 2. Tilslut styreventilerne, elektriske opvarmningsenheder eller individuelle køleenheder (fx. klimaanlæg eller ventilatorkonvektorer) til skrueterminaler 1'-4 '. Du skal helst bruge en separat styreenhed til køleenheden.

  • Alle fire forbindelser skal bruge den samme spænding. Brug ikke både 230V AC og 24V DC på det samme modul.
  • Modulet kan maksimalt styre 16 A strøm. Hvis den elektriske varmeenhed bruger mere strøm, skal du bruge en ekstern relækontakt.
  • Hvis du bruger elektriske varmeenheder eller individuelle køleenheder, har H/C-kontakten ingen funktion. Den elektriske opvarmningsenhed kan også tilsluttes på et tre- eller seks-dobbelt koblingsmodul.
 3. Tilslut cirkulationspumpen, kedlen eller køleenheden til skrueterminalerne H / C '.
 4. Afhængigt af det opvarmnings- eller kølesystem, der bruges i hjemmet, skal du tilslutte sikkerheds-ekstra-lavspænding (SELV) på skrueterminalerne H/C eller tilslutte skrueterminalen H/C på skrueterminalen ved siden af.
 5. Tilslut sikkerheds-ekstra-lavspænding (SELV) til reguleringsventiler, elektriske varmeenheder eller individuelle køleenheder (fx klimaanlæg eller ventilatorkonvektorer).

  Zoneventiler på 24 V DC bør ikke drives af busstrømforsyningen.
 6. Tilslut opvarmnings- eller kølemodulet på modulet før det. Lad glidekontakten på dette modul glide til højre, indtil den klikker på opvarmnings- eller kølemodulet. Dette vil sikre at bussen og strømforsyningen er forbundet.


Programmering af opvarmnings- eller afkølingsmodul.

Brug programmeringssoftwaren til at ændre følgende indstillinger for opvarmnings- eller afkølingsmodulet.

Responstid for reguleringsventiler, der er forbundet til udgange 1 '- 4'
Hvad er det?Den tid, som styreventiler har brug for til at åbne og lukke
Hvorfor er det nødvendigt?

For at undgå konflikt med den centrale kedel eller køleenheden

Modulet åbner først styreventilen for den specificerede zoner, før den aktiverer

den centrale kedelenhed

Standardindstilling1 minut
Yderligere oplysningerHvis du bruger elektriske varmeapparater eller individuelle køleenheder, skal responstiden være nul.
Responstiden gælder for alle ventiler forbundet med opvarmnings- eller afkølingsenheden. Vælg ens ventiler for
hver udgang.
Forsinkelsestid for den centrale kedel og køleenhed
Hvad er det?Den tid, som den centrale kedel eller køleenheden har brug for til at stoppe opvarmning eller afkøling
Hvorfor er det nødvendigt?

For at frigive restvarme eller kulde

Styreventilen for den zone vil forblive åben, for at lade den

centrale kedel eller køleenhed frigive restvarme eller kulde

Standardindstilling3 minutter
Yderligere oplysninger

Hvis du bruger elektriske varmeapparater eller individuelle køleenheder, skal forsinkelsestiden være
nul.
Hvis den centrale opvarmnings- eller afkølingsenhed en forsynet med en cirkulationspumpe, skal forsinkelsestiden
være nul.


Fejlkoder

Når modulet fungerer korrekt, lyser status-LED’en kun op i TEST-funktion. I tilfælde af én eller flere fejl blinker
LED’en for at indikere fejlkoden for fejlen med den højeste prioritet. Tabellen herunder giver en oversigt over
alle fejlkoder.


LEDPROGRAMMERINGFEJLMULIGE LØSNINGER
STATUS LEDBlinker – en pulsering pr. tosekunder.Softwarefejl

Forkert softwareversion.*
*Download den nyeste softwareversion
fra Nikos hjemmeside for at opdatere
modulet.


Tekniske data

 • Hver zone eller hvert rum skal udstyres med en Niko Home Control termostat
 • Maks. strømstyrke pr. modul: 16 A
 • Skrueterminaler til styring af 4 zoneventiler ved 230 V AC eller 24 V DC (må ikke blandes pr. modul)
 • 2 x 7 skrueklemmer til 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
 • Størrelse: DIN 4E
 • Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
 • CE-mærket
 • Omgivelsestemperatur: 0-45 °C


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.