Skip to main content
Skip table of contents

Betjeningstryk med display

Beskrivelse


Der fås fire typer tryk med display:

Installation

Tryk med display er integreret i en bro. Broen monteres på en standard indbygningsdåse med skruer.

 1. Tilslut trykket til to-leder buskablet. Brug den dobbelte plug-in muffe bag på trykket. Den er markeret med BB. Tilslut hver ledning separat til én af kontakterne.

  • Blotlæg lederne på buskablet 9 - 10 mm.
  • Der kan maksimalt tilsluttes to-ledere med en diameter på 0.5 - 1 mm hver pr. kontakt.

  Trykket med display er nu tilsluttet. Brug, om nødvendigt, den anden åbning på kontakten til at etablere forbindelse til det næste betjeningselement.

 2. Monter broen på en enkelt indbygningsdåse med skruer for at fastgøre trykket med display. Brug en bro med gribersæt, hvis der ikke er skruehuller i indbygningsdåse.
  Der få to brotyper:
  • Bro 60 x 71 mm med gribermontering (Belgien)
  • Bro 71 x 71 mm med skruemontering (Holland)
 3. Fuldend installationen med en ramme, som du kan vælge fra vores serier Niko Pure, Niko Intense og Niko Original.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.