Skip to main content
Skip table of contents

Programmering af trykket

Trykfunktion

Anvend Niko Home Control programmeringssoftware til at tildele en basisprogrammering eller et scenarie til hver programmeringsknap. 

Fysisk adressering af tryk

Hver programmeringsknap har en unik adresse og skal tildeles et tryk, der er oprettet i programmeringssoftwaren.
Denne adresse bliver registreret i adresseringsfasen med et tryk på en af programmeringsknapperne.
Med en overførsel gemmes den på controlleren, hvorfra den er i drift.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.