Skip to main content
Skip table of contents

Manuel brug af Smart stik

I en installation uden en trådløs smart hub (552-00001) kan du bruge Smart stikket til at tænde og slukke den tilsluttede enhed ved at trykke på knappen på Smart stikket.

Tilslut strømforsyningen til installation.

LED-programmering af Smart stikket

Tryk på knappen på Smart stikket for at tænde eller slukke for det.

  • LED-funktionen på Smart stikket kan ikke deaktiveres. Hvis du ønsker at deaktivere LED'en, anbefaler vi at bruge den fjernbetjente Smart stikkontakt.

  • Vær forsigtig, hvis Smart stikket er tilsluttet enheder, der ikke skal slukkes (f.eks. køleskab eller fryser). Hvis du vil bruge Smart stikket i kombination med enheder, der ikke må slukkes, anbefaler vi at bruge den fjernbetjente Smart stikkontakt.

  • Når du trykker på knappen i mere end 10 sekunder, nulstilles Smart stikket og går i tilslutningsfunktion (LED'en blinker skiftevis orange and grøn). Denne proces kan ikke afbrydes af brugeren.

LED-programmering

LED'en er slukket, når smartstikket ikke er tilsluttet din Niko Home Control installation.

Måling af energiforbrug

Efter tilslutning begynder smartstikket at indsamle energiforbrugsdata fra den tilsluttede enhed. Du kan se disse forbrugsdata, når smartstikket er tilsluttet en Niko Home Control installation. Se smart anvendelse for yderligere oplysninger.

Beskyttelsesmekanisme

Smart stikket har en standard indbygget overstrømsbeskyttelse.

Smart stikket slukker automatisk og  LED'en lyser rød, når en defekt tilsluttet enhed forårsager en overstrøm over 16 A i mere end 10 sek.

Fjern altid den tilsluttede defekte enhed, før du aktiverer Smart stikket igen. Tryk en gang på knappen for at genaktivere Smart stikket.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.