Skip to main content
Skip table of contents

Smart anvendelse af Smart stik

Flere avancerede muligheder bliver tilgængelige, hvis du bruger en trådløs smart hub (552-00001) og Niko Home Control programmeringssoftwaren eller Niko Home appen.

Det er i øjeblikket ikke muligt at bruge et Smart stik i en Niko Home Control bus-baseret installation. Niko arbejder på en løsning og vil opdatere denne side, så snart den er tilgængelig.

Forudsætninger

 • Du har installeret en trådløs smart hub (se Trådløs smart hub).
 • Du har tilsluttet den trådløse smart hub til dit hjemmenetværk (se Trådløs smart hub).
 • Du har registreret din Niko Home Control installation på mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Du har opdateret din installation til version 2.9.1 eller nyere.
 • Du har gennemført ét af følgende:
  • Du har installeret Niko Home appen på din mobilenhed og logget ind.
  • Du har installeret Niko Home Control programmeringssoftwaren på din computer (Windows eller Mac).

Programmering

Du kan programmere Smart stikket med Niko Home appen eller Niko Home Control programmeringssoftwaren.

Programmering af Smart stikket

For at tænde eller slukke for Smart stikket kan du gøre et af følgende:

 • Tryk på knappen på Smart stikket.
 • I Niko Home appen skal du bruge Niko Home Control knapperne i Niko Home Control programmeringer og scenarier (scenarier, timere, kalendere, logik)

I begge tilfælde viser Niko Home appen status for Smart stikket.Mit Smart stikMit Smart stikVed betjening af flere Smart stik i én Niko Home Control programmering eller scenarie (f.eks. basis sluk-alt), betjenes Smart stikket et efter et. Bemærk, at dette kan medføre en vis forsinkelse.

LED-programmering

LED'en lyser grøn, når Smart stikket er tændt.

LED'en slukker, når Smart stikket slukkes.

Måling af energiforbrug

Efter tilslutning begynder Smart stikket at indsamle energiforbrugsdata fra den tilsluttede enhed. Når et Smart stik er installeret og adresseret, kan du se disse forbrugsdata som en målingskanal under fanen 'Energi' i Niko Home appen.

Følgende data er tilgængelige pr. Smart stik:

 • Historisk forbrug pr. dag, uge, måned og år (i kWh)
 • Akkumuleret værdi af det samlede forbrug (i kWh)
 • Aktuelt forbrug (i W eller kW)

Setpunkter for energiforbrug

Smart stikket kan starte Niko Home Control programmeringer og scenarier ved et bestemt energiforbrugsniveau og sende notifikationer. Der understøttes op til 3 setpunkter (kun ved Smart anvendelse).

Brug Niko Home Control programmeringssoftwaren til at indstille forbrugssetpunkterne. Setpunkterne indstilles, når du opretter de tilsvarendelogikprogrammeringer.

Når et bestemt forbrugsniveau nås, kan Smart stikket:

 • Sende en notifikation på din mobilenhed og/eller touchskærm. Notifikationen defineres i den tilsvarende logik-programmering ved hjælp af Niko Home Control programmeringssoftwaren. Se softwaremanual Niko Home Control II > Opret menu - Logikprogrammering for flere oplysninger om logikprogrammeringer.
 • Start en anden Niko Home Control programmering eller scenarie.
 • Sluk Smart stikket.

Det er i øjeblikket ikke muligt at programmere forbrugssetpunkter for et Smart stik ved hjælp af Niko Home appen. Kontroller tilgængeligheden af denne funktion i opdateringerne af Niko Home appen.

Notifikation om sikkerhedsbeskyttelsesmekanisme

Smart stikket har en indbygget overstrømsbeskyttelse (se manuel brug). Kun Smart anvendelse: hvis denne sikkerhedsbeskyttelsesmekanisme udløses, sendes en notifikation til din mobilenhed og/eller touchskærm for at underrette om overbelastningen.

Fjern altid den tilsluttede defekte enhed, før du aktiverer Smart stikket igen. Tryk en gang på knappen for at genaktivere Smart stikket.

Kendte begrænsninger

 • Det er i øjeblikket ikke muligt at forbinde et Smart stik i en Niko Home Control bus-baseret installation. Niko arbejder på en løsning og vil opdatere denne side, så snart den er tilgængelig.
 • Det er ikke muligt at programmere forbrugssetpunkter (= en logikprogrammering) for et Smart stik.
 • Det maksimale antal Smart stik pr. Niko Home Control installation er 25.

 • Du kan kun adressere/onboarde ét Smart stik ad gangen. Hvis du adresserer flere Smart stik ad gangen, er det ikke til at sige, hvilken Smart stikadresse, der først modtages af Niko Home appen eller Niko Home Control programmeringssoftwaren.
 • Under adressering/onboarding af et smartstik kan der forekomme interferens med andre adresseringsanmodninger (f.eks. tilstødende lejligheder, der adresserer deres Niko Home Control installation på samme tid).
 • Hvis den trådløse smart hub er nede, kan du ændre Smart stikkets status manuelt. Men din manuelle status overstyres af den sidst kendte status, når den trådløse smart hub kommer online igen.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.